DISPOZITIA NR. 72/17.03.2022 + anexa

Anexa la dispozitia nr. 72/2022 PROIECT AL ORDINEI DE Zl Project de hotarare privind acrodarea unui sprinin financiar pentru cultele reliqioase Initiator-primar-Popa Traian Stefan, Raportul compartimentului de specialitate Tntocmit de d-na Stancescu loana-Laura, Avizele comisiei de specialitate nr.1 ,2 ,3 Project de hotarare privind retragere drept de folosinta teren Leqea Citește mai mult…

Dispozitia nr 106/23.09.2021

Primarul comunei Stremt, judetul Alba; Avand In vedere prevederile art. 133, alin.1,134 art.155 alin.1 lit.b, alin.3 lit b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrate, cu modific£rile si completarile ulterioare In temeiul art. 196 alin.1 lit b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrate, cu modificarile si completarile ulterioare DISPUNE Art.1. Convoaca Citește mai mult…

Dispozitia nr 82 din 15.07.2021 – convocare sedinta consiliu local

DISPOZITIA NR. 8^15.07.2021 Primarul comunei Stremt, judetul Alba; Avand Tn vedere prevederile art. 133, alin.1, 134 art.155 alin.1 lit.b, alin.3 lit b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare In temeiul art. 196 alin.1 lit b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile Citește mai mult…

DISPOZITIA NR. 70/23.06.2021

Primarul comunei Stremt, judetul Alba; Avand Tn vedere prevederile art. 133, alin.1, 134 art.155 alin.1 lit.b, alin.3 lit b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare In temeiul art. 196 alin.1 lit b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioareDISPUNEArt.1. Convoaca Consiliul Citește mai mult…