Hotarararea Nr.16/05.02.2024 – Privind aprobarea bugetului local al comunei Stremt pe anul 2024