Titlu proiect:

Modernizare scoala gimnaziala in satul Stremt, comuna Stremt, judetul Alba Cod proiect:121002 Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului Obiectivul general al proiectului si scopul principal al acestuia se refera la cresterea nivelului de educatie care reprezinta un factor-cheie al dezvoltarii nationale, determinand in mare masura activitatea economica si productivitatea, precum și Citește mai mult…

Anunt – In atentia cetatenilor din comuna Stemt care detin tractoare, masini autopropulsate pentru lucrari agricole si pavilioane agricole

Registrul Autp Roman(RAR) prin autolaboratorul specializat se, deplaseaza in unitatile administrativ teritoriale din judet Tn vederea efectuarii verificarilor pentru eliberarea Cartirilor de Identitate a Vehiculelor(CIV) si/sau a efectuarii inspectiei tehnice periodice(ITP). Deplasarea se face la solicitarea directa a propietarilor sau la solicitarea autoritatilor administratiei publice locale. Pentru mai multe detalii Citește mai mult…

Anunt

ANUNTComisia de concurs constituita prin Dispozitia primarului comunei Stremt nr.233/21.11.2023, s-a Intrunit in data de 12.12.2023, pentru ocuparea functiei publice vacante de executie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent la : Compartimentul achizitii publice, a constatat urmatoarele:1.d-na Stan lonela-Ecaterina . care Indeplineste conditiile de studii stabilite; -dosarul depus de Citește mai mult…

Anunt

Instiintare organizare concursTitlu concurs: PRIMARIA COMUNEI STREMT, judetul ALBA, publica anuntul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante in baza art. IV din OUG 34/2023 – alin.(2) lit. a) si art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare Data solicitata Citește mai mult…

Primaria Comunei Stremt anunta FAMILIILE CARE AU VENIT PÂNĂ  LA: 1386 LEI/ MEMBRU DE FAMILIE sau PERSOANELE SINGURE CU VENIT PÂNĂ LA 2053 LEI/LUNA  pot solicita ÎNCEPAND CU LUNI 23 OCTOMBRIE 2023 acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru sezonul rece

Nr.5578/18.10.2023 ANUNȚ Primaria Comunei Stremt anunta FAMILIILE CARE AU VENIT PÂNĂ  LA: 1386 LEI/ MEMBRU DE FAMILIE sau PERSOANELE SINGURE CU VENIT PÂNĂ LA 2053 LEI/LUNA  pot solicita ÎNCEPAND CU LUNI 23 OCTOMBRIE 2023 acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru sezonul rece 1 noiembrie 2023- 31 martie 2024  fiind necesar Citește mai mult…

ANUNT PUBLIC

Referitor la elaborarea unui project de hotarare cu caracter normativ Nr.5556/16.10.2023 ANUNT PUBLIC Referitor la elaborarea unui project de hotarare cu caracter normativ Autoritile publice locale ale comunei Stremt judetul Alba aduc la cunostinta faptul ca in luna noiembrie 2023 se va supune dezbaterii si aprobarii Consiliului Local al comunei Citește mai mult…