Extindere retea de canalizare în localitatea Stremț, str.Paltinului, comuna Stremț, judetul Alba

CERERE DE OFERTA Comuna Stremt, reprezentata prin primar POPA TRAIAN STEFAN, prin prezenta va invita sa ne prezentati o oferta pentru lucrari privind proiectul ’’Extindere retea de canalizare in localitatea Stremt, str.Paltinului, comuna Stremt, judetul Alba”- retea de canalizare menajera din PVC , lungime retea 220m; camine vizitare din beton Citește mai mult…

Anunt initiere proiect de hotarare privind indexare impozite si taxe pentru anul 2025

NR. 1169/13.03.2024ANUNTIn conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenja decizionala in administratia publica, republicata, Primarul comunei Stremt aduce la cunostinta publica ca s-a initiat Proiectul de hotarare privind aprobarea indexarii cu indicele de inflatie a impozitelor si taxelor locale cu indicele de inflatie pentru anul 2023 Citește mai mult…

ANUNT-929 – in conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenja decizionala in administratie publica, republicata,

N R.929/27.02.2024ANUNTTn conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenja decizionala Tn administratie publica, republicata, Primarul comunei Stremt aduce la cunostinta publica ca s-a initiat Proiectul de hotarare privind stabilirea criteriilor si situatiilor de acordare a ajutoarelor de urgenta, care urmeaza a fi supus spre dezbatere si Citește mai mult…

ANUNT -922- In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata

NR.922/27.02.2024AN U NTIn conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primarul comunei Stremt aduce la cunostinta publica ca s-a initiat Proiectul de hotarare privind acordarea unor facilitati fiscale in anul 2024 care urmeaza a fi supus spre dezbatere si aprobare Consiliului Citește mai mult…

Titlu proiect:

Modernizare scoala gimnaziala in satul Stremt, comuna Stremt, judetul Alba Cod proiect:121002 Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului Obiectivul general al proiectului si scopul principal al acestuia se refera la cresterea nivelului de educatie care reprezinta un factor-cheie al dezvoltarii nationale, determinand in mare masura activitatea economica si productivitatea, precum și Citește mai mult…

Anunt – In atentia cetatenilor din comuna Stemt care detin tractoare, masini autopropulsate pentru lucrari agricole si pavilioane agricole

Registrul Autp Roman(RAR) prin autolaboratorul specializat se, deplaseaza in unitatile administrativ teritoriale din judet Tn vederea efectuarii verificarilor pentru eliberarea Cartirilor de Identitate a Vehiculelor(CIV) si/sau a efectuarii inspectiei tehnice periodice(ITP). Deplasarea se face la solicitarea directa a propietarilor sau la solicitarea autoritatilor administratiei publice locale. Pentru mai multe detalii Citește mai mult…

Anunt

ANUNTComisia de concurs constituita prin Dispozitia primarului comunei Stremt nr.233/21.11.2023, s-a Intrunit in data de 12.12.2023, pentru ocuparea functiei publice vacante de executie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent la : Compartimentul achizitii publice, a constatat urmatoarele:1.d-na Stan lonela-Ecaterina . care Indeplineste conditiile de studii stabilite; -dosarul depus de Citește mai mult…