Informații Publice

ARTICOLE RECENTE

HOTARAREA NR.35/20.04.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Extinderea retelei de alimentare cu apa si canalizare in satul Geoagiu de Sus, comuna Stremt, Judetul Alba” din cadrul Programului National de Dezvoltare Locala -Subprogramul “Modernizarea satului romanesc”

Consiliul Local al comunei Stremt, Tntrunit in §edinta ordinara din data de 20.04.2021 Avand Tn vedere propunerea Primarului comunei Stremt . in calitate de initiator al proiectului de hotarare nr.2129/19.04.2021 si referatul de aprobare Tnregistrat Citește mai mult…

Contact

Adresa

Str. Principală 99, Stremț, Jud. Alba, CP:  517745

Telefon

0258-848101, 848527, 848233, 848056
FAX: 0258-848302

Contactează-ne