Anunt atribuire concesiune

COMUNA STREMT, cu sediul in localitatea Stremt, str.Principala. nr.99, judetul Alba, avand codul fiscal 4562184, telefon 0258848101, primaria stremtffiyahoo.com. persoana de contact Stan lonela Ecaterina-0745619144. Licitatie publica deschisa. 18.05.2023 Detalii: Concesiune imobil teren si constructii intravilan, domeniul privat al Comunei Stremt, situate administrative in localitatea Stremt, nr.530, judetul Alba, Tnscris Citește mai mult…