HCL nr 16 -2021 aprobare casare

HOTARAREA NR.16/25.02.2021 Privind aprobarea propunerii de casare a unor obiecte de inventar si scoaterea din functiune a unor mijloace fixe Consiliul Local al comunei Stremt , judejul Alba intrunit in sedinta ordinara la data de 25.02.2021; Avand in vedere proiectul de hotarare nr.681/12.02.2021 Tnsotit de raportul nr.684/12.02.2021 al compartimentului contabilitate Citește mai mult…

Anunt 1114/08.03.2021

Comisia de concurs constitute prin Dispozitia primarului comunei Strent nr.21/2021, Intrunita in data de 08.03.2021, in vederea selectarii dosarelor pentru participarea la concursul ce va avea loc in data de 12.03.2021, pentru ocuparea functiei publice de execute temporar vacante de consilier , clasa I, gradul profesional asistent, la Compartimentul Urbanism, Citește mai mult…