Astazi 26.05.2021 a fost inregistrata Declaratia de casatorie a d-lui ILINCA ALEXANDRU in varsta de 43 ani, cu domiciliul in iocalitatea AIUD, jud. ALBA $i a d-nei (d-rei) STEFANUT DANIELA – GEORGIANA. in varst3 de 35 ani, cu domiciliul in Iocalitatea STREMT, jud. ALBA .

in temeiul art. 285 din Legea 287/2009 privind Codul Civil, orice persoana poate face opozifie la aceasta casatorie, daca are cunostinta de existenta unei piedici legale ori alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite.

Opunerea la casatorie se va face in sens, cu aratarea dovezilor pe care se intemeiaza, in termen de 10 zile de la data afisarii publicatiei.
Ofiter de stare clvila delegat, TOMA MIHAEL/