Primaria comunei Stremt

Data anutului: 26.10.2023

5
Intentie de elaborare Plan Urbanistic Zonal

9

Denumire: ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL IN VEDEREA „PARCELARII PENTRU CREARE DE LOTURI PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE SI CREARE DRUM ACCES” (CONFORM CERTIFICAT DE URBANISM NR. 29 DIN DATA DE 21.08.2023) Localizare: COMUNA STREMT, SAT STREMT, STR. PRINCIPALA, NR. 17, JUD. ALBA Initiator: CRISTEA ANA

Elaborator: SC BARBIERI PROIECT SRL Publicul este invitat sa transmita observatii si propuneri

privind inten(ia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal, la sediul Primariei comunei Stremt, strada Principala, nr.99, compartiment urbanism. in perioada 26.10.2023 – 04.11.2023 (10 zile)
• Observable sunt necesare in vederea parcurgerii procesului de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, conform Ordinului 2701 / 2010.

• Raspunsul la observable primite va fi transmis pe e-mail sau prin posta, in termen de maxim 10 zile de la primire.

Etapele preconizate pentru consultarea publicului pana la aprobarea planului:

• 05.11.2023- 29.11.2023 (25 zile) – Afisare pe site-ul primariei, la avizierul primariei, si pe teren a panoului / panourilor de consultare privind propunerile planului de urbanism si perioada de primire observatii si propuneri de la vecinii directi, factorii interesati sau potential afectati.

• Dezbaterea publica organizata de primarie a carei data si locatie va fi anuntata in termen de maxim 7 zile de la finalizarea perioadei de 25 de zile de consultare.

• Dupa integrarea concluziilor Raportului de consultare si a dezbaterii publice de catre proiectant in planul de urbanism si predarea catre primarie a versiunii finale a acestuia (in maxim 5 zile de la primirea Raportului), si pana la aprobarea planului de urbanism prin HCL, acesta, impreuna cu raportul de consultare si raportul de specialitate va fi disponibil pe site-ul primariei.

Panoul /panourile vor avea dimensiuni de minim 60 x 90 cm, vor fi din materiale rezistente la intemperii si vor afisate la la frontul stradalpe toata

perioada.

Literele vor fi tiparite avand o inalfime de cel pufin 5 cm, respectiv 7 cm pentru „Intentie …”, „Publicul este …”.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *