COMUNA STREMT, titular al proiectului PUZ, pentru obiectivul de investitii in conformitate cu HG 1076/2004: “ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REGLEMENTARE ZONA INDUSTRIALA GEOMAL”, Com. Stremt, Sat Geomal, Intravilan, cod 517745, jud. Alba, anunfa publicul interesat ca s-a elaborat §i s-a depus la APM Alba prima versiune a planului sus menfionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului de urbanism propus pot fi consulate la sediul APM Alba, str. Lalelelor, nr. 7B §i la sediul proiectantului, Alba lulia, str. Republicii nr. 6 Tn zilele de luni – vineri, Tntre orele 10 – 13. Observable publicului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia prezentului anunt.
2 aparitii la 3 zile, respectiv Tn 02.02.2023 si 06.02.2023
Date pentru facturare: COMUNA STREMT

jud. Alba, Com. Stremt, Nr.99 CUI 4562184


1 comentariu

DYI · 20 aprilie 2023 la 7:10

Felicitari Comunei Stremt pentru initiativa de a elabora Planul Urbanistic Zonal pentru Reglementarea Zonei Industriale Geomal! Cu acest pas, Comuna Stremt arata inca o data ca tine la dezvoltarea zonei si ca face eforturi sa se inrudeasca in plan urbanistic. Speram ca aceasta initiativa sa duca la rezultate pozitive si la imbunatatirea vietii oamenilor care traiesc aici.

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *