Proces verbal 25 martie 2021

PROCES VERBAL             Intocmit azi 25.03.2021 cu ocazia sedintei ordinare  a Consiliului local al comunei Stremţ             Convocareasedintei  s-a facut in conformitate cu Dispozitia  nr.33/2021emisa de PrimarulcomuneiStremţ, d-l PopaTraianŞtefan.             In urmaapelului nominal efectuat de catresecretar se constataca la lucrarilesedinteisuntprezenti 10consilieri din totalul de 11, absent fiind dl SârbuLaureanPartenie, astfelfiindintrunitcvorumulprevazut Citește mai mult…

Proces verbal 29 ianuarie 2021

-PROCES VERBAL             Intocmit azi 29.01.2021 cu ocazia sedintei ordinare  a Consiliului local al comunei Stremţ             Convocareasedintei  s-a facut in conformitate cu Dispozitia  nr.4/2021emisa de PrimarulcomuneiStremţ, d-l PopaTraianŞtefan.             In urmaapelului nominal efectuat de catresecretar se constataca la lucrarilesedinteisuntprezenti 11consilieri din totalul de 11astfelfiindintrunitcvorumulprevazut de legepentrudezbatereaproblemelorinclusepeordinea de zi.Sedintaestepublicasi se Citește mai mult…

Proces verbal 5 ianuarie 2021

PROCES VERBAL             Intocmit azi 05.01.2021cu ocazia sedintei de extraordinare  cu convocare de îndată a Consiliului local al comunei Stremţ             Convocareasedintei  s-a facut in conformitate cu Dispozitia  nr.1/04.01.2020 emisa de PrimarulcomuneiStremţ, d-l PopaTraianŞtefan.             In urma apelului nominal efectuat de catre secretar se constata ca la lucrarile sedintei sunt Citește mai mult…