Proiect in desfasurare

Asociația A.S. 2001 Alba Iulia, în calitate de beneficiar, împreună cu Comuna Stemț, Școala gimnazială Stremț și Grupul de acțiune locală din Munții Metaliferi, Trascău și Muntele Mare (GAL MMTMM) în calitate de parteneri, implementează în perioada martie 2021 – decembrie 2023, proiectul „RE GAL”. Proiectul are o valoare totală de 4,833,210.21 lei din Citește mai mult…

Serviciu rezidential Casa de tip familial Sfantul Ghelasie din Stremt

De tip rezidenţial fără personalitate juridică, având drept scop oferirea serviciilor de îngrijire, educare şi socializare copiilor aflaţi în dificultate. Prin activitățile desfășurate, își propune: să ofere găzduire şi îngrijire copiilor într-un mediu cât mai aproape de cel familial, să pregătească copiii pentru viaţă, favorizând integrarea socio-profesională a acestora prin participarea Citește mai mult…

Planual anual de actiune

HOTĂRÂREA NR. Privind stabilirea Planului de actiuni sau lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social in baza Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare si Hotararea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilorLegii nr.416/2001 privind venitul minim garantat pentru anul 2021 Citește mai mult…