Anunt selectie dosare concurs asistenta sociala

Comisia de concurs constituita prin Dispozifia primarului comunei Strent nr. 155/2022, Tntrunita Tn data de 18.10.2022, Tn vederea selectarii dosarelor pentru participarea la concursul ce va avea loc Tn data de 31.10.2022, pentru ocuparea functiei publice temporar vacante de consilier, clasa I, gradul profesional debutant, compartimentul asistenta sociala si autoritate Citește mai mult…

ANUNT IMPORTANT Privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului de „ energie – Legea nr. 266/ 2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala

pentru consumatorul vulnerabil de energie. Primaria Comunei Stremt anunta FAMILIILE CARE AU VENIT PANA LA: 1386 LEI/ MEMBRU DE FAMILIE sau PERSOANA SINGURA CU VENIT INTRE: 1280,1- 2053 LEI/LUNA pot solicita INCEPAND CU LUNI 17 OCTOMBRIE 2022 acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei pentru sezonul rece 1 noiembrie 2022- 31 Citește mai mult…

ANUNȚ PRIVIND ACORDAREA TICHETELOR SOCIALE PE SUPORT ELECTRONIC PENTRU SPRIJIN EDUCAȚIONAL

ANUNȚ PRIVIND ACORDAREA TICHETELOR SOCIALE PE SUPORT ELECTRONIC PENTRU SPRIJIN EDUCAȚIONAL Program destinat copiilor preșcolari și elevi din învățământul de stat primar și gimnazial proveniți din familii defavorizate de acordare a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD), în baza O.U.G. 133/07.08.2020.  Citește mai mult…

INFO DONARE SANGE

                                    CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINĂ ALBA                                                                    ALBA IULIA, B-dul Revoluţiei, nr. 23-25, Jud . Alba,                                                                         Telefon:0258834050                                       Program :Luni-Vineri 7.30-12.00                                       SANGELE INSEAMNA VIATA  I.DE CE SA DONAM SANGE? Zilnic ,mii de bolnavi internati in spitalele din Romania au nevoie Citește mai mult…

DISPOZITIA NR. 72/17.03.2022 + anexa

Anexa la dispozitia nr. 72/2022 PROIECT AL ORDINEI DE Zl Project de hotarare privind acrodarea unui sprinin financiar pentru cultele reliqioase Initiator-primar-Popa Traian Stefan, Raportul compartimentului de specialitate Tntocmit de d-na Stancescu loana-Laura, Avizele comisiei de specialitate nr.1 ,2 ,3 Project de hotarare privind retragere drept de folosinta teren Leqea Citește mai mult…

ANUNȚ – Recensământul populației și al locuințelor

            În perioada 14 martie-17 iulie 2022 pe teritoriul României se va desfășura Recensământul populației și al locuințelor, desfășurat în două etape             -În perioada 14 martie-15 mai 2021 va avea loc autorecenzarea, acțiune ce se poate efectua cu sprijinul recenzorului desemnat în acest sens, în sala mică de ședințe Citește mai mult…

HOTARAREA NR.35/20.04.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Extinderea retelei de alimentare cu apa si canalizare in satul Geoagiu de Sus, comuna Stremt, Judetul Alba” din cadrul Programului National de Dezvoltare Locala -Subprogramul “Modernizarea satului romanesc”

Consiliul Local al comunei Stremt, Tntrunit in §edinta ordinara din data de 20.04.2021 Avand Tn vedere propunerea Primarului comunei Stremt . in calitate de initiator al proiectului de hotarare nr.2129/19.04.2021 si referatul de aprobare Tnregistrat sub nr.2133/19.04.2021 -raportul nr.2131/19.04.2021 Tntocmit de comparimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Citește mai mult…

H O T A R A R EA NR. 34/20.04.2021 privind revocarea Hotarari Consiliului Local al comunei Stremt nr. 121/28.11.2019

Consiliul Local al comunei Stremt, judetul Alba intrunit in sedinta ordinara la data de 20.04.2021 Avand in vedere Raportu! nr.2130/19.04.2021 a compartimentului de specialitater prin care se propune revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei Stremt nr. 121/28.11.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Extinderea retelei de alimentare cu apa si Citește mai mult…

HOTARAREA NR. 33/20.04.2021- privind inscrierea in domeniul privat a unor bunuri proprietatea a comunei Stremt.

Consiliul Local al comunei Stremt, intrunit in sedinta ordinara la data de 20.04.2021 Luand in dezbatere proiectul de hotarare nr. 1829/06.04.2021 privind inscrierea in domeniul privat a unor bunuri proprietatea a comunei Stremt, Tnsotit de referatul de aprobare nr.1881/07.04.2021. Avand in vedere referatul nr. 1880/07.04.2021 intocmit de compartimentul de specialitate Citește mai mult…