INFO DONARE SANGE

                                    CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINĂ ALBA                                                                    ALBA IULIA, B-dul Revoluţiei, nr. 23-25, Jud . Alba,                                                                         Telefon:0258834050                                       Program :Luni-Vineri 7.30-12.00                                       SANGELE INSEAMNA VIATA  I.DE CE SA DONAM SANGE? Zilnic ,mii de bolnavi internati in spitalele din Romania au nevoie Citește mai mult…

DISPOZITIA NR. 72/17.03.2022 + anexa

Anexa la dispozitia nr. 72/2022 PROIECT AL ORDINEI DE Zl Project de hotarare privind acrodarea unui sprinin financiar pentru cultele reliqioase Initiator-primar-Popa Traian Stefan, Raportul compartimentului de specialitate Tntocmit de d-na Stancescu loana-Laura, Avizele comisiei de specialitate nr.1 ,2 ,3 Project de hotarare privind retragere drept de folosinta teren Leqea Citește mai mult…

ANUNȚ – Recensământul populației și al locuințelor

            În perioada 14 martie-17 iulie 2022 pe teritoriul României se va desfășura Recensământul populației și al locuințelor, desfășurat în două etape             -În perioada 14 martie-15 mai 2021 va avea loc autorecenzarea, acțiune ce se poate efectua cu sprijinul recenzorului desemnat în acest sens, în sala mică de ședințe Citește mai mult…

HOTARAREA NR.35/20.04.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Extinderea retelei de alimentare cu apa si canalizare in satul Geoagiu de Sus, comuna Stremt, Judetul Alba” din cadrul Programului National de Dezvoltare Locala -Subprogramul “Modernizarea satului romanesc”

Consiliul Local al comunei Stremt, Tntrunit in §edinta ordinara din data de 20.04.2021 Avand Tn vedere propunerea Primarului comunei Stremt . in calitate de initiator al proiectului de hotarare nr.2129/19.04.2021 si referatul de aprobare Tnregistrat sub nr.2133/19.04.2021 -raportul nr.2131/19.04.2021 Tntocmit de comparimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Citește mai mult…

H O T A R A R EA NR. 34/20.04.2021 privind revocarea Hotarari Consiliului Local al comunei Stremt nr. 121/28.11.2019

Consiliul Local al comunei Stremt, judetul Alba intrunit in sedinta ordinara la data de 20.04.2021 Avand in vedere Raportu! nr.2130/19.04.2021 a compartimentului de specialitater prin care se propune revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei Stremt nr. 121/28.11.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Extinderea retelei de alimentare cu apa si Citește mai mult…

HOTARAREA NR. 33/20.04.2021- privind inscrierea in domeniul privat a unor bunuri proprietatea a comunei Stremt.

Consiliul Local al comunei Stremt, intrunit in sedinta ordinara la data de 20.04.2021 Luand in dezbatere proiectul de hotarare nr. 1829/06.04.2021 privind inscrierea in domeniul privat a unor bunuri proprietatea a comunei Stremt, Tnsotit de referatul de aprobare nr.1881/07.04.2021. Avand in vedere referatul nr. 1880/07.04.2021 intocmit de compartimentul de specialitate Citește mai mult…

HOTARAREA NR. 31/20.04.2021-privind completarea HCL nr.3/2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local al comunei Stremt

Consiliul local al comunei Stremt, judetul Alba, Tntrunit in sedinta ordinara Tn data de 29.01.2021 Vazand: Proiectul de hotarare nr. 1987/13.04.2021 initiat de arimarul comunei Stremt privind completarea HCL nr 3/2021 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local al comunei Stremt; Referatul de aprobare nr.1989/13.04.2021 Raportul de Citește mai mult…

HOTARAREA NR. 30/20.04.2021 – privind aprobarea atribuirii de denumiri pentru strazile din satele apartinatoare comunei Stremt si a Nomenclatorului stradal al comunei Stremt

Consiliul Local al comunei Stremt, Tntrunit in sedinta ordinara la data de 20.04.2021 Avand Tn vedere: proiectul de hotarare nr 1267/15.03.2021 Tnsotit de referatul de aprobare nr.1269/15.03.2021 §i referatul compartimentului de specialitate nr. 1268/15.03.2021 -avizul comisiilor de specialitate nr 1, 2 si 3 din cadrul Consiliului local ala comunei Stremt Citește mai mult…

HOTARAREA NR.29/20.04.2021- Privind a aprobarea decontarii cheltuielilor de transport a personalului didactic care isi desfasoara activitatea la scolile de pe raza Comunei Stremt, pentru perioada 01.03-31.03.2021

Consiliul Local al comunei Stremt, Tntrunit in sedinta ordinara la data de 20.02.2021 Luand in dezbatere proiectul de hotarare nr.1960/12.04.2021 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport a personalului didactic care isi desfasoara activitatea pe scolile pe raza Comunei Stremt, pentru perioada 01.03-SI 03.2021 Tnsotit de referatul de aprobare nr.1962/12.04.2021.2021 Avand Citește mai mult…