Asociația A.S. 2001 Alba Iulia, în calitate de beneficiar, împreună cu Comuna Stemț, Școala gimnazială Stremț și Grupul de acțiune locală din Munții Metaliferi, Trascău și Muntele Mare (GAL MMTMM) în calitate de parteneri, implementează în perioada martie 2021 – decembrie 2023, proiectul „RE GAL”. Proiectul are o valoare totală de 4,833,210.21 lei din care 4,822,581.82  lei finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Capital Uman.

OBIECTIV GENERAL: facilitarea accesului la servicii integrate a persoanelor aflate in risc de saracie sau excluziune sociala de pe teritoriul GAL-ului MMTMM

OBIECTIVE SPECIFICE:

1.  facilitarea accesului la servicii socio-medicale pentru cel putin 175 beneficiari eligibili de pe teritoriul GAL MMTMM, pe parcursul a 36 luni de implementare;

2.  facilitarea accesului si participarii la educatie pentru cel putin 20 copii/tineri în risc de părăsire timpurie a școlii de pe teritoriul GAL MMTMM, pe durata a cel putin 2 ani scolari;

3.  facilitarea accesului la ocupare (ucenicie, informare, consiliere, medierea muncii, formare) pentru cel putin 130 beneficiari din teritoriul Gal MMTMM, pe parcursul a 36 luni de acordarea de servicii;

4.  dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale pentru cel putin 20 beneficiari din teritoriul Gal MMTMM, din care, cel putin 5 vor beneficia de micro-granturi pentru afacerile nou infiintate;

5.  facilitarea accesului la servicii suport pentru reglementarea actelor, pentru cel putin 50 beneficiari din teritoriul Gal MMTMM, pe perioada de implementare a proiectului;

6.  initierea a cel putin 6 evenimente de dezvoltare comunitara si cresterea coeziunii sociale in teritoriul Gal MMTMM, cu implicarea a cel putin 120 persoane, pe perioada de implementare a proiectului;

7.  imbunatatirea/ accesibilizarea conditiilor locative pentru cel putin 10 familii ( 10 locuinte), din teritoriul GAL MMTMM, pe perioada de implementare a proiectului;

8.  implementarea proiectului in conditii de eficienta si eficacitate ridicata, rezultate atinse, administrare corespunzatoare cerintelor finantatorului;