PROIECT FINANȚAT IN CADRUL PROGRAMULUI  OPERAȚIONAL AJUTORAREA PERSOANELOR DEFAVORIZATE 2014-2020 DIN FONDUL DE AJUTOR EUROPEAN DESTINAT CELOR MAI DEFAVORIZATE PERSOANE 
TITLUL PROIECTULUI: ”ACORDAREA DE PACHETE CU PRODUSE DE IGIENA IN CADRUL POAD 2018 – 2020 ” COD IDENTIFICARE(MYSMIS) POAD/412/1/6/125284 

OBIECTIV: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială prin furnizarea de pachete cu produse de igienă in cadrul celor 4 distribuții în perioada 2018 – 2020


BENEFICIAR: Ministerul Fondurilor Europene

BENEFICIARI FINALI : familiile și persoanele singure cărora le este stabilit dreptul la un venit minim garantat, familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei si persoanele/familiile aflate temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale calamităților, persoane dependente și care se află în situații deosebite de vulnerabilitate, precum și persoanele care locuiesc în așezările informale.
Valoarea Totală a proiectului : 166.146.346,88 lei
Valoarea finanțării UE : 141.224.394,85 lei
Valoarea cofinanțării buget de stat : 24.921.952,00 lei


                                              Instituția Prefectului –  Judeţul Alba                                                                                                          Locaţia : U.A.T. Stremț