COMUNICAT DE PRESĂ

Anunţ începere proiect „MODERNIZARE ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ ÎN SATUL STREMŢ, COMUNA STREMŢ, JUDEŢUL ALBA”

Proiectul  „MODERNIZARE ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ ÎN SATUL STREMŢ, COMUNA STREMŢ, JUDEŢUL ALBA” , cod MySMIS 121002, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este implementat de către Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Stremţ și are o valoare totală de 2.368.949.14 .

 Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 07.03.2019 – 30.11.2021. 

Obiectivele proiectului sunt asigurarea creşterii accesului, calităţii şi atractivităţii educative de calitate şi creşterea gradului de participare a elevilor în învăţământul primar şi gimnazial din comuna Stremţ, satul Stremţ, judeţul Alba.

     Date de contact beneficiar: 

           str. Principală, nr.99, cod poştal 517745, sat Stremţ, comuna Stremţ, judetul Alba, tel. 0258/848101,fax 0258/848302 mail primaria_stremt@yahoo.com

www.regio-adrcentru.ro

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.