HOTARAREA NR. 31/20.04.2021-privind completarea HCL nr.3/2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local al comunei Stremt

Consiliul local al comunei Stremt, judetul Alba, Tntrunit in sedinta ordinara Tn data de 29.01.2021 Vazand: Proiectul de hotarare nr. 1987/13.04.2021 initiat de arimarul comunei Stremt privind completarea HCL nr 3/2021 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Citește mai mult…

HOTARAREA NR. 30/20.04.2021 – privind aprobarea atribuirii de denumiri pentru strazile din satele apartinatoare comunei Stremt si a Nomenclatorului stradal al comunei Stremt

Consiliul Local al comunei Stremt, Tntrunit in sedinta ordinara la data de 20.04.2021 Avand Tn vedere: proiectul de hotarare nr 1267/15.03.2021 Tnsotit de referatul de aprobare nr.1269/15.03.2021 §i referatul compartimentului de specialitate nr. 1268/15.03.2021 -avizul comisiilor de specialitate nr 1, Citește mai mult…

HOTARAREA NR.29/20.04.2021- Privind a aprobarea decontarii cheltuielilor de transport a personalului didactic care isi desfasoara activitatea la scolile de pe raza Comunei Stremt, pentru perioada 01.03-31.03.2021

Consiliul Local al comunei Stremt, Tntrunit in sedinta ordinara la data de 20.02.2021 Luand in dezbatere proiectul de hotarare nr.1960/12.04.2021 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport a personalului didactic care isi desfasoara activitatea pe scolile pe raza Comunei Stremt, pentru Citește mai mult…