COMUNA STREMT titular al proiectului ’’Extinderea retelei de alimentare cu apa si canalizare in satul Geoagiu de Sus, comuna Stremt, judetul Alba” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agenda pentru Protectia Mediului Alba, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul ’’Extinderea retelei de alimentare cu apa si canalizare in satul Geoagiu de Sus, comuna Stremt, judetul Alba”, propus a fi amplasat in localitatea Geogiu de Sus, judetul Alba.

  1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni -joi, intre orele 09 – 14,30 si vineri intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmab.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.
COMUNA STREMT Primar,

TRAIAN STEFAN


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *