Comisia de concurs constituita prin Dispozitia primarului comunei Stremt nr. 12 din data de 03.02.2021, intrunita in data de 23.02.2021, in vederea selectarii dosarelor pentru participarea la concursul ce va avea loc in data de 25.02.2021, pentru ocuparea funcjiei de muncitor, calificat I masinist terasamente, in cadrul serviciului public local de interventii in caz de inundatii, dezapeziri si intretinere drumuri si strazi situate pe teritoriul comunei Stremt;

– pentru participarea la concurs a depus dosar un singur candidat, care Tndepline^te condijiile de participare stabilite, Tn conformitate cu regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant iar dosarele depuse de candidati con{in toate actele necesare, dupa cum urmeaza :

Nr. crt.Numele §i prenumele candidatuluiFunctia publica pentru care candideazaNr. de Tnregistrare a formularului de Tnscriere
1.Ciocanea Liviu loanMuncitor calificat I masinist terasamente, in cadrul serviciului public local de interventii in caz de inundatii, dezapeziri si intretinere drumuri si strazi situate pe teritoriul comunei Stremt783/18.02.2021
    
Urmare acestui tap, Comisia de concurs a declarat « admis » pe candidat
pentru a participa la concursul pentru ocuparea funcfiei de muncitor calificat I, masinist terasamente in cadrul serviciului public local de interventii in caz de inundatii, dezapeziri si intretinere drumuri si strazi situate pe teritoriul comunei Stremt, concurs ce va avea loc Tn data de 25.02.2021, ora 10°°. Anuntul a fost afisat azi, 23.02.2021 ora 1200.