pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Primaria Comunei Stremt anunta FAMILIILE CARE AU VENIT PANA LA: 1386 LEI/ MEMBRU DE FAMILIE sau PERSOANA SINGURA CU VENIT INTRE: 1280,1- 2053 LEI/LUNA pot solicita INCEPAND CU LUNI 17 OCTOMBRIE 2022 acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei pentru sezonul rece 1 noiembrie 2022- 31 martie 2023 fiind necesar sa depuna la sediul primariei comunei Stremt urmatoarele documente:

Cererea- declaratia pe proprie raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala ( acest tipizat il gasiti la sediul primariei Stremt, compartiment asistenta sociala)

D. Componenta familiei se dovedeste cu urmatoarele acte:

Actele de identitate ale solicitantului si membrilor familiei Certificatele de nastere ale copiilor in varsta de pana la 14 ani Certificatul de casatorie Alte documente solicitate dupa caz

E. Veniturile se dovedesc cu urmatoarele acte, dupa caz:

Adeverinta de salariat, din care sa reiasa venitul net si valoarea bonurilor de masa, prime, indemnizatii de hrana, pentru luna septembrie 2022 Talon de pensie, pentru toate categoriile de pensii Talon de indemnizatie, pentru toate categoriile de indemnizatii In cazul in care persoanele care au deschise conturi in banca, trebuie prezentant un extras de cont prin care sa demonstreze ca nu detin depozite bancare cu valoare mai mare de 3000 lei

Certificatele de incadrare in grad de handicap
F. Locuinta si bunurile se dovedesc cu urmatoarele documente:

Adeverinta de rol agricol ( pentru cei care detin terenuri agriocole, contracte arenda)

Certificat de rol fiscal de la primaria Comunei Stremt Factura de electricitate in care sa fie mentionat codul client.
Nr. de telefon pentru informapi suplimentare, este 0258848101, iar persoana de contact este d-na Buda Olimpia Viorica
PRIMAR

POPA TRAIAN STEFAN


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *