ANUNȚ DE FINALIZARE PROIECT

Proiectul “ MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA IN SATUL STREMT, COMUNA STREMT, JUDETUL ALBA”, cod MySMIS 121002, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020   a fost implementat de către COMUNA STREMT și are o valoare totală de 2,368,949.14 lei, din care 2,306,000.00 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Proiectul s-a derulat în perioada 05.01.2018 si 31.05.2023. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Obiectivul general al proiectului si scopul principal al acestuia se refera la cresterea nivelului de educatie care reprezinta un factor-cheie al dezvoltarii nationale, determinand in mare masura activitatea economica si productivitatea, precum si mobilitatea fortei de munca, creand premisele, pe termen lung pentru existenta unui nivel mai ridicat de trai si de calitate a vietii. Tinand cont de tendinþele demografice negative, profilul educational al populatiei este o conditie esentiala pentru o crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii. Acest deziderat nu se poate realiza fara o infrastructura adecvata/corespunzatoare ciclurilor educationale. Infrastructura educationala este esentiala pentru educatie, dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru construirea de abilitati sociale si a capacitaþii de integrare sociala. Primaria Stremt si-a asumat prin strategia locala atingerea acestui obiectiv realizand prin investitia propusa primul pas respectiv modernizarea scolii gimnaziale din satul Stremt care asigura educatia a unui numar de 177 de elevi in prezent. Scopul principal al proiectului consta in asigurarea cresterii accesului, calitatii si atractivitatii educatiei de calitate si cresterea gradului de participare a elevilor in invatamantul primar si gimnazial din comuna Stremt, satul Stremt, judetul Alba.

Principalele rezultate obținute în urma implementării proiectului constau în realizarea condiţiilor pentru o educaţie de calitate şi creşterea gradului de participare în programul de învăţământ pentru elevii ciclului primar şi gimnazial din localitatea Stremţ, comuna Stremţ prin lucrări de intervenţie asupra clădirii şcolii gimnaziale clasele I-VIII din satul Stremţ şi dotarea corespunzătoare a sălilor de clasă. În prezent beneficiază de investiţia realizată un număr de 177 de elevi din care 81 de fete şi 96 de băieţi domiciliaţi pe raza comunei Stremţ. Din efectivul de mai sus 2 persoane cu dizabilităţi : 1 fată si 1 băiat .

Obiectivele specifice ale proiectului

Modernizarea si dotarea corespunzatoare a infrastructurii educationale pentru invatamantul general obligatoriu respectiv Scoala gimnaziala Stremt cu clasele I-VIII.

Date de contact beneficiar:

UAT COMUNA STREMT, JUDEŢUL ALBA

517014 Stremt, strada Principala, nr.99, CF: 4562184, Tel/Fax: +40 744569142;  +40 258848101,  E-mail: primaria_stremt@yahoo.com

2 comentarii

AskAI · 24 august 2023 la 7:08

Felicitari COMUNA STREMT pentru realizarea acestui proiect! Va multumesc ca ati implementat acest proiect cu finantare nerambursabila printr-un program operational regional pentru a moderniza si a dota Scoala Gimnaziala din Satul STREMT din Comuna STREMT, Judetul ALBA. Investitia face parte din strategia locala de crestere a nivelului de educatie si deschide drumul catre un nivel mai ridicat de trai si calitatea vietii. Apreciez schimbarea pozitiva pe care o vei genera prin imbunatatirea salilor de clasa si a infrastructurii educationale. Bravo!

wikis.ro · 25 august 2023 la 7:46

Felicitari Comunei Stremt pentru finalizarea cu succes a acestui proiect educational de modernizare si dotare a scolii gimnaziale din satul Stremt, in scopul sustinerii si dezvoltarii educatiei de calitate in cadrul localitatii. Invitatia pentru a descarca documentele necesare pare sa confirme ca acest proiect educational este un regal pentru cei din zona si poate da nadejde in obtinerea unui nivel mai ridicat de trai si calitate a vietii.

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *