NR.4/03.01.2024
A N U N T
in conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparent decizionala in administratia publica, republicata, Primarul comunei Stremt propune spre dezbatere publica textul complet al Proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Stremt pentru anul 2024. se aduce la cuno§tint publica ca s-a initiat Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local pentru anul 2024 care urmeaza a fi supus spre dezbatere si aprobare Consiliului local Stremt.

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de hotarare mentionat.

Proiectul de act normativ mentionat, nnsotit de raportul de specialitate si referatul de aprobare este afisat si poate fi consultat la sediul Primariei comunei Stremt, nr.99, respectiv in format electronic pe site primariastremt.ro, pana la data de 23.01.2024 ora 10.00
PRIMAR

POPA TRAIAN STEFAN


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *