Privind organizarea licitatiei publice

Pentru inchirierea de bunuri imobile apartinand domeniul privat comuna Stremt

Organizatorul licitatiei: Comuna Stremt cu sediul in localitatea Stremt, nr.99, jud. Alba, tel:

0258848101 fax: 0258848302

Data §i ora desfa§urarii licitatiei: 10.11.2023 ora 12°°

Data si ora limita de depunere a dosarelor : 10.11.2023 ora 10°°, la sediul locatorului Data limita de primire solicitari de clarificari:03.11.2023, ora 16°°

Data limita de raspuns la solicitarile de clarificari:06.11.2023, ora 16°°

Locul desfa§urarii licitatiei: Stremt, nr.99, jud, Alba Tipul licitatiei: licitatie publica

Obiectul licitatiei : Obiectul contractului de inchiriere este exploatarea prin procedura de licitatie publica a spatiului situat in cladirea Remiza PSI- Cabinet Medical, din comuna Stremt, nr. 100, judetul Alba, cu destinatia de cabinet stomatologic, in suprafata de 47,01 mp utili, compus din spatiu pentru cabinet stomatologic respectiv, – cabinet medical – 18,38 m.p, sala de asteptare -13,65 m.p, grup sanitar-2,13 m.p, grup sanitar – 2 m.p, sala tratamente-10,85 m.p Taxe : Garantie de participare 500 lei.

Dosarul licitatiei se poate obtine de la sediul locatorului:Stremt, nr. 99, judetul Alba Pentru informalii §i date suplimentare va puteti adresa organizatorului licitatiei:

Primaria Comunei Stremt, tel: 0258 848101 fax: 0258 848302
Primar,

POPA TRAIAN STEFAN

Nr.5532/16.10.2023
ANUNT PUBLIC

Referitor la elaborarea unui project de hotarare cu caracter normativ
Autorifle publice locale ale comunei Stremt judetul Alba aduc la cunostinta faptul ca in luna noiembrie 2023 se va supune dezbaterii si aprobarii Consiliului Local al comunei Stremt Proiectul de hotarare privind aprobarea strategiei de dezvoltare locala a comunei Stremt 2023-2033, initiat de primarul comunei Stremt.

Cei interesati pot transmite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind acest project de hotarare Primariei comunei Stremt, pana cel mai tarziu la data de 20 noiembrie
2023.
Aceste se pot depune la registratura primariei, pot fi transmise prin po$ta, prin fax sau prin corespondent electronica.

Prezentul anunt s-a Tntocmit in conformitate cu prevederile art.7 din legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, iar documentatia aferenta anuntului poate fi consultata la sediul Primariei Comunei Stremt, din localitatea Stremt, nr.99, birou secretar general UAT.
PRIMAR

POPA TRAIAN STEFAN


1 comentariu

Delores Brommel · 29 noiembrie 2023 la 15:27

You have made some decent points there. I checked on the net for more information about
the issue and found most individuals will go along with your
views on this site.

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *