Atributiile compartimentului Asistenta Sociala

·         Lucreaza la aplicarea Legii nr.416/2001; ·         Monitorizeaza situatia copiilor in dificultate de pe raza unitatii administrativ teritoriale pe raza caruia isi desfasoara activitatea; ·         Identifica copii aflati in situatii de risc social, tinerii care parasesc sistemul de protectie a copilului si cei care sunt in abandon scolar; ·         Identifica familiile si persoanele fara Citește mai mult…

ACTE NECESARE PENTRU EVALUAREA/REEVALUAREA ÎN VEDEREA ÎNCADRĂRII ÎN GRAD DE HANDICAP – COPII

□ 2 copii după actul de identitate al copilului (certificat de naştere/carte de identitate)  □ 2 copii ale actelor de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal; □ O copie a documentului prin care se face dovada că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului (hotărâre a instanţei/hotărâre a Comisiei pentru Citește mai mult…

Beneficii de asistenta sociala

JUDETUL ALBACOMUNA STREMTPRIMARIACOMPARTIMENTUL DE ASISTENTA SOCIALA INFORMARE           Beneficiile de asistenţă socială reprezintă o formă de suplimentare sau de substituire a veniturilor individuale/familiale obţinute din muncă, în vederea asigurării unui nivel de trai minimal, precum şi o formă de sprijin în scopul promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii anumitor Citește mai mult…