De tip rezidenţial fără personalitate juridică, având drept scop oferirea serviciilor de îngrijire, educare şi socializare copiilor aflaţi în dificultate.

Prin activitățile desfășurate, își propune: să ofere găzduire şi îngrijire copiilor într-un mediu cât mai aproape de cel familial, să pregătească copiii pentru viaţă, favorizând integrarea socio-profesională a acestora prin participarea şi implicarea efectivă  în toate activităţile de viaţă, să sprijine reintegrarea copiilor în familia naturală şi să asigure legătura permanentă a copilului cu familia şi alte persoane apropiate lui.

Servicii oferite:
 servicii de îngrijire: asigurarea și prepararea hranei, asigurarea cazării în condiții optime, asigurarea drepturilor cu character social și material;
 servicii privind educația: de învățare a abilităților sociale și de comunicare, de educare a valorilor morale și a unui comportament dezirabil în societate, de orientare profesională, școlară și vocațională;
 servicii privind sănătatea: supravegherea și monitorizarea stării de sănătate, educație pentru sănătate și de adoptare a unui stil de viață sănătos, acordarea primului ajutor;
 servicii orientate spre dezvoltarea deprinderilor de viață independentă: dezvoltarea deprinderilor instrumentale/autonomie personală, activități lucrative zilnice, activități de dezvoltare a deprinderilor gospodărești;
 servicii de recreere şi socializare: activităţi de socializare si petrecere a timpului liber.

Contact:

Stremţ – Centru de plasament de tip familial ”Sf. Ghelasie”
str. Principală nr. 47, 517745, județul Alba
Tel: 0258 848 205
Persoana de contact: Cristea Mihaela, coordonator centru
0740 142 547, mihaela.cristea@caritas-ab.ro