PROCES VERBAL DE ATRIBUIRE DIRECTA PASUNI COMUNALE

9

incheiat azi 05.06.2024, la sediul Primariei comunei Stremt, cu ocazia inchirierii prin atribuire directa a pasunilor aflate in proprietatea privata a comunei Stremt si anume TRUP PASUNE -RATU GHIROII- In suprafata de 26.8389 Ha, situata in localitatea Stremt,eomuna Stremt judetul Alba, aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr.23/29.02.2024.

Presedintele Comisiei de atribuire directa a suprafetelor de pasune proprietate privata a comunei Stremt, declara deschisa sedinta, arata scopul acesteia, prezinta datele tehnice(amplasament, suprafata) ale obiectivului supus atribuirii directe si da citire componentei comisie constituita prin HCL nr.l 17/31.05.2024., dupa cum urmeaza:

1 – Presedinte: Cetean Oliviu Tiberiu

2 – Secretar: Benchea Cristina Loredana

3 – Membru: Galdea loan Liviu

4 – Membru: Dragoiu Dan loan

5 – Membru: Santoma Sorin Marius
Azi data de 05.06.2024, ora 10°° i-au parte la atribuirea directa a pasunii, persoanele care s-au calificat si care sunt consemnate si cuprinse in tabelul de mai jos:
Nr.crt. Numele si 9 prenumele Localitatea Nr. Cerere Admis/Respins Nr. Process verbal calificare
1 TIBREAN MARIUS SIMION Stremt 2658/30.05.2024 Admis 2767/03.06.2024

PretuI pentru Tnchirierea suprafetelor de pasune TRUP PASUNE – RATU GHIROII (CF 71640- parcela nr. 534, 539, 556/1, 536/1) este de 537 lei/Ha/an pentru 13,04 ha si 150 lei/ha /an pentru 13.7989 ha cu obligatia curatirii pasunii in trei ani, conform HCL. Nr.23/29.02.2024.

In urma negocierilor purtate, domnul Tibrean Marius Simion, declara ca nu are nici o obiecfie de facut si nu contests prezentul proces verbal.
Drept pentru care comisia de atribuire a suprafetelor de pasune a incheiat prezentul proces verbal in 2 exemplare. u

  • Presedinte: Cetean Oliviu Tiberiu P l .
  • Secretar: Benchea Cristina Loredana
  • Membra: Galdea loan Liviu / /
  • Membra: Dragoiu Dan loan ^
  • Membra: Santoma Sorin Marius

0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *