ROMANIA

JUDEfULALBA

PRIMARIA COMUNEI STREMT

Stremt str. Principala nr 99, cod 517745, jud Alba, Tel 0258/848101, Fax 0258/848302 e-mail: primaria_stremt@yahoo.com

Nr.??3W / QS- 06. ?Q?</

PROCES VERBAL DE ATRIBUIRE DIRECTA PASUNI COMUNALE

Incheiat azi 05.06.2024, la sediul Primariei comunei Stremt, cu ocazia inchirierii prin atribuire directa a pasunilor aflate in proprietatea privata a comunei Stremt si anume TRUP PASUNE -LA MAXI- in suprafata de 12.39 Ha, situata in localitatea Stremt.comuna Stremt judetul Alba, aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr.23/29.02.2024.

Presedintele Comisiei de atribuire directa a suprafetelor de pasune proprietate privata a comunei Stremt, declara deschisa sedinta, arata scopul acesteia, prezinta datele tehnice(amplasament, suprafata) ale obiectivului supus atribuirii directe si da citire componentei comisie constituita prin HCL nr.l 17/31.05.2024., dupa cum urmeaza:

1 – Presedinte: Cetean Oliviu Tiberiu

2 – Secretar: Benchea Cristina Loredana

3 – Membru: Galdea loan Liviu

4 – Membru: Dragoiu Dan loan

5 – Membru: Santoma Sorin Marius
Azi data de 05.06.2024, ora 1200 i-au parte la atribuirea directa a pa^unii, persoanele care s-au calificat si care sunt consemnate si cuprinse in tabelul de mai jos:
Nr.crt. Numele si prenumele Localitatea Nr. Cerere Admis/Respins Nr. Process verbal calificare
1 TIBREAN MARIUS SIMION Stremt 2660/30.05.2024 Admis 2766/03.06.2024

Pretul pentru inchirierea suprafetelor de pasune TRUP PASUNE – LA MAXI (CF 76270- parcela nr. 551/56 si CF76271 -parcela nr.546/70) este de 537 lei/Ha/an pentru 12,04 ha si 150 lei/ha /an pentru 0,35 ha cu obligatia curatirii pasunii in trei ani, conform HCL. Nr.23/29.02.2024.

In urma negocierilor purtate, domnul Tibrean Marius Simion, declara ca nu are nici o obiectie de facut si nu contests prezentul proces verbal.
Drept pentru care comisia de atribuire a suprafetelor de pasune a incheiat prezentul proces verbal in 2 exemplare.

  • Presedinte: Cetean Oliviu Tiberiu
  • Secretar: Benchea Cristina Loredana
  • Membru: Galdea loan Liviu
  • Membru: Dragoiu Dan loan
  • Membru: Santoma Sorin Marius

Ofertant:

TIBREAN MARIUS SIMION


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *