hcl 80 aprobare statut comuna

HOTARAREA NR.80/30.09.2021 Privind aprobarea actualizarii Statutului comunei Stremt Consiliul Local al comunei Stremt, Tntrunit in sedinta ordinara la data de Luand in dezbatere proiectul de hotarare nr.4542/14.09.2021 privind aprobarea Statutului comunei Stremt Tnso|it de referatul de aprobare nr.4548/14.09.2021 -Raportul compartimentului de specialitate nr. 4546/14.09.2021 prin care se propune decontarea navetei Citește mai mult…

hcl 77 rectificare buget

HOTARAREA NR 77/30.09.2021 Consiliul Local al comunei Stremt , Tntrunit Tn §edinta ordinarS din data de 30.09.2021 Avand Tn vedere propunerea Primarului comunei Stremt , in calitate de initiator al proiectului de hotarare nr.4701/21.09.2021 si referatul de aprobare inregistrat sub nr.4703/21.09.2021 -raportul nr.4702/21.09.2021 Tntocmit de comparimentul de specialitate din cadrul Citește mai mult…

hcl 74 decont transport cadre didactice

HOTARAREA NR.74/30.09.2021 Privind a aprobarea decontarii cheltuielilor de transport a personalului didactic care isi desfasoara activitatea la scolile de pe raza Comunei Stremt, pentru perioada 01.08-31.08.2021 Consiliul Local al comunei Stremt, Tntrunit in sedinta ordinara la data de Luand in dezbatere proiectul de hotarare nr.4543/14.09.2021 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de Citește mai mult…

HCL nr. 48 din 30.06.2021 – privind modificare HCL nr 18 din 2021

HOTARAREA NR.48/30.06.2021 Privind modificarea anexei HCL nr. 18/25.03.2021 privind completarea inventarului domeniului public al Comunei StremtConsiliul local al comunei Stremt, Tntrunit in §edinta ordinara Tn data de 30.06.2021 Avand Tn vedere proiectul de hotarare nr.3073/15.06.2021 inijiat de primar Tnsotit de raportul compartimentului de specialitate nr.3077/15.06.2021 din care reiese ca se Citește mai mult…