Referitor la elaborarea unui project de hotarare cu caracter normativ

Nr.5556/16.10.2023

ANUNT PUBLIC

Referitor la elaborarea unui project de hotarare cu caracter normativ

Autoritile publice locale ale comunei Stremt judetul Alba aduc la cunostinta faptul ca in luna noiembrie 2023 se va supune dezbaterii si aprobarii Consiliului Local al comunei Stremt Proiectul de hotarare privind aprobarea acordarii unui stimulent financiar pentru nou nascuti.

Cei interesati pot transmite Tn scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de hotarare Primariei comunei Stremt, pana cel mai tarziu la data de 20 noiembrie 2023.

Aceste se pot depune la registratura primariei, pot fi transmise prin posta, prin fax sau prin corespondents electronica.

Prezentul anunt s-a Tntocmit Tn conformitate cu prevederile art.7 din legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala Tn administratia publica, iar documentatia aferenta anuntului poate fi consultata la sediul Primariei Comunei Stremt, din localitatea Stremt, nr.99, birou secretar general UAT.
SECRETAR GENERAL BUDA OLIMPIA


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *