ANUNT CONCURS

Pentru recrutare pe funcţie publică de execuţie temporar vacantă consilier  clasa I, grad debutant, perioada determinată

Data de sustinere a probei scrise: 31.10.2022, ora 10:00

Data și ora probei de interviu se va afișa pe site-ul instituției care organizează concursul odată cu afișarea rezultatelor probei scrise.
Locaţia de desfăşurare a concursului: PRIMARIA COMUNEI STREMŢ
Perioada de depunere a dosarelor: 10.10.2022 – 17.10.2022

Persoana de contact: MARIA VAJASDI-PILŢ, CONSILIER
Telefon: 0258848527, Fax: 0258848302
E-mail: primaria_stremt@yahoo.com
Data afişării: 10.10.2022, ora 00:00


Tip compartiment: COMPARTIMENT
Denumire compartiment: ASISTENTA SOCIALA SI AUTORITATE TUTELARA

Condiţii de participare


Pentru Consilier, Clasa I, Grad debutant, COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA SI AUTORITATE TUTELARA
Studii:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
Domenii de studiu: Asistenţă socială (Domeniul de licenţă), Asistenţă socială (Specializarea)
Vechimea minimă în specialitatea studiilor: 0 ani
Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Bibliografie şi tematică pentru Consilier, Clasa I, Grad debutant, COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA SI AUTORITATE TUTELARA
.1 Constituţia României, republicată
cu tematica ÎNDATORIRI FUNDAMENTALE, DREPTURI ŞI LOBERTĂŢI ALE CETĂŢENILOR
2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
4. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare
5. Legea nr. 196/2016, privind venitul minim de incluziune sociala cu modificarile si completarile ulterioare
cu tematica INTEGRAL
6. Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare
cu tematica INTEGRAL
7. Legea nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, cu modificarile si completarile ulterioare
cu tematica INTEGRAL
8. Legea nr.292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile si completarile ulterioare
cu tematica INTEGRAL
9. Legea nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, cu modificarile si completarile ulterioare
cu tematica INTEGRAL
10. Legea nr 448/2006 republicata, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelorcu handicapcu modificarile si completarile ulterioare
cu tematica INTEGRAL

PRIMAR

POPA TRAIAN ȘTEFAN


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *