N R.929/27.02.2024
ANUNT
Tn conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenja decizionala Tn administratie publica, republicata, Primarul comunei Stremt aduce la cunostinta publica ca s-a initiat Proiectul de hotarare privind stabilirea criteriilor si situatiilor de acordare a ajutoarelor de urgenta, care urmeaza a fi supus spre dezbatere si aprobare Consiliului local Stremt.

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de hotarare mentionat.

Proiectul de act normativ mentionat, insotit de raportul de specialitate si referatul de aprobare este afisat si poate fi consultat la sediul Primariei comunei Stremt, nr.99, pana la data de 21.03.2024
PRIMAR

POPA TRAIAN STEFAN


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *