Turism

Turismul este reprezentat de existența în zonă a două obiective turistice naturale:
 

Monumente ale naturii
Specia mediteraneană de Platan numit Platanus orientalis din ordinal Famamelias, familia Platanaceae, genul platanus. Acesta nu este caracteristic acestui habitat.
Rezervaţia naturala Tecşeşti - o parte din satul Faţa Pietrii este cuprinsă în rezervaţia naturală numită Cheile Tecşeştilor sau ale Runcului. Aceasta este o rezervaţie peisagistică complexă, cu relief specific format din calcare, în mare măsură acoperită de vegetaţie. Ea este amplasată în partea de est a Munţilor Trascău, de o parte şi de alta a Pârâului Cetii, având altitudinea maximă de 1153m în Dealul Runcului şi altitudinea minimă de 775m în albia Pârâului Cetii din Chei.

 

Monumente istorice
Biserica Reformată - sec al XVI lea. Se presupune că anul de reconstrucție al actualei biserici reformate a fost în 1779, iar piatra unui bastion al cetăţii a fost folosită pentru ridicarea ei. În ceea ce privește pictura tavanului şi a pereţilor, se poate menționa că au fost pictați deoarece urme ale picturii se mai păstrează şi astăzi. Biserica reformată a funcţionat în „Capela" amenajată în incinta fostei Cetăţi a Diodului (Stremţului), până în 1960, când din lipsă de credincioşi şi-a încetat activitatea.
Referitor la cronologia Bisericii Reformate Calvine Stremţ, într-un manuscris au fost regăsite date din care rezultă că din 1809 Biserica similară din Teiuş a încercat să asimileze Biserica din Stremţ. Ea a rămas independentă încă 41 de ani şi apoi cele două s-au unit.
În 1809 comunitatea din Teiuş cerea să devină din nou biserică maternă pentru că era de patru ori mai numeroasă decât cea de la Stremţ, puţini frecventau biserica de acolo, e mică, e dincolo de vale. Stremţul era biserica maternă dar biserica (clădirea) ar încăpea în cea din Teiuş.

Biserica Ortodoxă Sf Mihail şi Gavril. Biserica actuală a satului, construită în anul 1903, a fost zidită din temelie în urma demolării celei vechi, ridicate la 1633, care având zidurile crăpate, se impunea construcţia unui nou lăcaş de rugăciune. Biserica este amplasată lângă turnul vechii biserici, aşa cum este menţionat în inscripţia de pe piaţa altarului preluat de la cea demolată: "Ziditu-s-a biserică din temelie lângă turnul vechiu în anul Domnului 1903. Pe parcursul anilor de le inființare şi până în prezent au avut loc o serie de lucrări de întreținere a bisericii (zugrăvire, refacere acoperiș, înălțarea turnului, refacerea picturii interioare, etc).

 

Casa de copii Sfântul Ghelasie, fosta casă a lui Hans Dreger


Ruinele cetății Diod - Cetatea medievală a Diodului cetatea Diodului a fost construită în sec. al XV-lea de către Iancu de Hunedoara care până în secolul al XVI-lea a fost una din cele mai puternice cetăţi ale Transilvaniei.
De la sfârşitul sec. XV-lea şi până la jumătatea secolului al XVI-lea cetatea adăposteşte familii şi personalităţi importante în istoria Transilvaniei implicate în diferite scandaluri politice ale acelor vremuri.
A doua jumătate a secolului al XVI-lea, în urma repetatelor lupte între partide cetatea este asediată şi distrusă de către voievodul Transilvaniei, Ioan Sigismund, în anul 1563. Astfel cetatea a dispărut din istorie, după o perioadă de glorie de peste 100 ani, domeniul a intrat în cadrul proprietăţilor fiscale ale voievozilor şi principilor Transilvaniei, până în anul 1700, când a fost proprietatea unor nobili maghiari.
Poziționarea Cetății Geoagiului era una strategică apărată de zona muntoasă a Munţilor Trascăului, cu posibilitate de acces direct doar dinspre valea Stremţului, prin Teiuş, sau Cetea sau din N-V pe valea Gârbovelor dinspre localitățile: Gârbova de Jos, Gârbova de Sus, Gârboviţa, Geomal. Acest amplasament al cetății oferea posibilităţi de retragere pentru garnizoana cetăţii în cazul unei operaţiuni defensive.