Populaţia

Conform datelor statistice furnizarte de INSS Alba, populația comunei Stremţ în anul 2002 era de 2910 persoane.

Numărul de locuitori pe sate componente:

• Stremț 1439
• Fața Pietrii 95
• Geoagiu de Sus 897
• Geomal 451

Din datele prezentate mai sus, se poate observa o împărțire inegală a populației comunei Stremț. astfel 53% din populație are domiciliu în centrul de comună, următorul sat ca densitate a populației este Geoagiu de Sus, cu o pondere de 28%, restul populației se regăsește in celelalte două sate componente.


Evidențierea populației aferente comunei Stremţ în funcție de etnie:

• Români 2794
• Maghiari 20
• Rommi 6
• Germani 2

Referitor la datele prezentate anterior, putem observa o majoritate a populației de etnie română în procent de 99%, restul populației care este de 1% este format din maghiari, rommi şi germani.


Împărțirea populației comunei Stremţ în funcție de confesiunile religioase

Populația majoritară este formată din ortodocşi, dar pe lângă aceștia se mai găsesc şi alte secte precum adventiști (o familie), de ziua a șaptea (3 familii), Martorii lui Iehova (3 familii).