Oportunităţi de investiţii

Agricultură şi zootehnie. Potenţialul agricol al comunei Stremţ este foarte mare, pretându - se unei game variate de culturi agricole şi creşterii animalelor. Zona are perspective de dezvoltare favorabile în toate sectoarele în urmatoarele condiţii:
• Realizarea de noi exploataţii agricole rentabile, exploatate mecanizat;
• Dotarea corespunzătoare din punct de vedere al maşinilor şi utilajelor agricole;
• Realizarea de lucrări de îmbunătăţiri funciare şi scoatere a terenurilor de sub influenţa inundaţiilor;
• Dezvoltarea creşterii animalelor.
 

Industria. Dezvoltarea industriei prin valorifcarea potenţialului zonei şi a mâinii de lucru ieftină şi suficientă.Valorificarea potenţialului zonei prin infiinţarea de activităţi conexe activităţilor de construcţii: betoane, mortare, dale de beton, alte materiale de construcţii, etc. Pe raza comunei există personal calificat dar şi necalificat care ar putea fi angrenat în diverse sectoare de activitate: ferme de creştere a păsărilor, carmangerii, centre de colectare a laptelui, centre de colectare a plantelor medicinale şi a fructelor de pădure ş.a.


Turismul. Oamenii ospitalieri, diversitatea culturală şi religioasă, bucatele sănătoase tradiţionale, monumentele naturale şi istorice sunt tot atâtea motive şi atuuri de a demara o afacere în domeniul serviciilor de turism.
Potenţialul zonei aşteaptă să fie pus în valoare dar trebuie să învaţăm de la satele, care nu au deloc zone mai pitoreşti, oameni mai ospitalieri sau mai gospodari care îşi exploatează potenţialul turistic, că viaţa noastră şi locul în care trăim pot fi produse turistice de succes.
Amenajarea de spaţii de cazare în cadrul unor pensiuni turistice şi/sau agroturistice reprezintă o alternativă şi o necesitate pentru dezvoltarea socio - economică a comunei Stremţ.
Situată într-o zonă pitorească de dealuri, câmpii fertile şi luncă, comuna Stremţ are un sol ideal pentru agricultură şi creştere a animalelor. Zonele de deal şi zone peisagistice pot deveni puncte de atracţie pentru turiştii dornici să cunoască locuri autentic.