Investiţii si proiecte în derulare

1. Servicii de evaluare proprietati imobiliare - Contract de servicii nr. 581/19.02.2016 , valoare 900 lei fara TVA
 
2. Servicii de consultanta si management pentru proiectul " Construirea si modernizarea infrastructurii de baza in comuna Stremt, judetul Alba"  - Contract de servicii nr.1338/05.04.2016 , valoare 124.249,84 lei fara TVA
 
3. Executie santuri pereate si podete de acces la proprietati in localitatea Stremt, comuna Stremt, judetul Alba- Contract de lucrari nr. 1494/15.04.2016 , valoare 333.249,84 lei, fara TVA
 
4. Demolare si construire magazie de lemne si materiale la Dispensarul Geoagiu de Sus, comuna Stremt- Contract de lucrari nr. 2119/03.06.2016 , valoare 16.588 lei fara TVA
 
5. Vanzare masa lemnoasa pe picior - contracte nr. 2122,2123,2124, 2125, 2126, 2127/ 03.06.2016 , valoare totala 175.307,85 lei fara TVA
 
6. Vanzare teren intravilan domeniu privat  CF 70654 nr top 644/2/13 - valoare 127.250 lei
 
7. Concesiune teren intravilan domeniu privat CF 71107 , nr top 3363/4/3 - 1.173 lei / an
 
8. Servicii de supraveghere audio-video la Scoala Gimnaziala Stremt - Contract de prestari servicii si furnizare produse nr. 2589/14.07.2016 , valoare 5.373 lei fara TVA 
 
9. Imprejmuire Camin Cultural Geomal, comuna Stremt - Contract de lucrari nr. 2602/15.07.2016 , valoare 5.995,23 lei fara TVA