Infrastructura

Alimentarea cu apă. În momentul realizării Strategiei de dezvoltare socio - economică a comunei Stremţ pe teritoriul comunei nu exista rețea de alimentare cu apă potabilă. Alimentarea cu apă potabilă se face exclusiv din fântâni dispuse în gospodăriile locuitorilor sau de la izvoare, întrucât în zonă nu sunt surse de poluare calitatea apei folosite este bună.
În satul Geomal alimentarea cu apă potabilă se face în parte din fântâni individuale amplasate în gospodăriile locuitorilor, dar şi printr-un sistem centralizat realizat de locuitori. Acest sistem de alimentare cu apă potabilă captează un puternic izvor situat în partea de nord-vest a satului, la baza Măgurii Geomalului. Apa acestui izvor este colectată într-un rezervor de beton de compensare care are o capacitate de peste 100 m3 de unde prin conducte de oţel ce măsoară peste 3 km este dirijată spre consumatori.
 

Canalizare. În momentul realizării Strategiei de dezvoltare socio - economică a comunei Stremţ pe teritoriul comunei nu există rețea de canalizare.

 

Alimentarea cu energie electrică. Comuna Stremţ dispune de reţea de alimentare cu energie electrică. Alimentarea cu energie electrică se efectuează în parametrii normali. În ceea ce privește electricitatea stradală aceasta există în toate localitățile componente ale comunei.

 

Alimentarea cu gaze naturale - în comuna Stremţ alimentarea cu gaz este realizată în proporție de 100% doar în satul de reședință, în celelalte sate componente nu există alimentare cu gaze naturale.

 

Telefonie, internet şi televiziune prin cablu. Rețea de telefonie fixă, aceasta acoperă întreaga suprafață a comunei.
În ceea ce priveste rețeaua de internet, se poate spune că acces la internet există în primărie, școala din Stremţ, dar de acces la internet mai pot beneficia şi persoanele fizice prin intermediul diferiților furnizorilor de telefonie (Romtelecom, Orange, Vodafone etc).
Serviciile de televiziunea sunt asigurate atât prin cablu cât şi antene satelit accesibile în toate satele componente ale comunei Stremţ, mai puțin în satul Fața Pietrii.

 

Instituţii publice

Primăria comunei Stremţ, se află amplasată în centrul localităţii, în apropierea altor instituţii publice, a magazinelor, formând astfel centrul civic şi administrativ al localităţii.
Poliţia - instituţie importantă a statului cu rol de asigurare a ordinii şi liniştii cetăţenilor comunei, a respectării legislaţiei statului, se afla amplasată tot în centrul localităţii Stremţ asigurând aceste servicii pentru întreaga populaţie a comunei.
Pompieri - în comuna Stemț există o remiză de pompieri cu personal calificat, şi o ecipă de voluntari, în momentul de față maşinile de intervenție din dotare sunt date în folosință stației de pompieri din Aiud. Pe teritoriul comunei nu există stație de hidranți, dar realizarea ei este luată în calcul odată cu momentul realizării canalizării aferente comunei.

 

Sănătate. În comuna Stremţ serviciile medicale sunt asigurate de către 2 medici şi 2 asistenţi medicali care îşi desfășoară activitatea în cadrul unui dispensar uman amplasat în reședința de comună Stremţ, unul în localitatea Geoagiu de Sus, iar în Geomal există un punct sanitar, în cea ce privește satul Fața Pietrii aici există o locație pentru amenajarea unui punct sanitar, momentan însă persoanele beneficiază de medic doar o dată pe săptămână iar ca locația este folosită casa unei persoane. În momentul elaborării strategiei de dezvoltare socio - economic populația aferentă satului Fața Pietrii era înscrisă la medicul din Geoagiu, Stremţ sau alți medici din orașul Teiuș.

Referitor la serviciul de ambulanță acesta este asigurat de către serviciul medical din cadrul orașului Teiuș.
Pe teritoriul satului exista un cabinet stomatologic (momentan nu funcționează) şi o farmacie, care este închisă deoarece nu a beneficiat de renovarea pentru a putea fi funcțională.

În comuna Stremţ există un număr de 70 persoane, care sunt beneficiari ai „Indemnizației pentru persoanele cu grad de handicap" şi 20 familii care beneficiază de sprijin financiar din partea autorităților locale, dar dintre care doar 3 persoane prestează muni în folosul comunității.

În ceea ce privește medicina veterinară, acesta este deservită de un medic veterinar, care are domiciliul în orașul Teiuș, şi un tehnician, care este localnic, aceste două persoane ocupându-se de nevoile localnicilor din toate satele componente ale comunei.