Cultură şi învăţământ

Învăţământul în comuna Stremţ este reprezentat de către trei școli:
Școala cu clasele I-VIII din Stremţ, această școală beneficiază de personalitate juridică. Clădirea în care se realizează cursurile sunt într-o stare bună, școala este compusă din două corpuri, în ambele încălzirea se realizează cu ajutorul centrale termice. Instituția este dotată cu 15 calculatoare destinate elevilor şi alte calculatoare necesare pentru a se putea desfășura în codiții normale activitatea profesorilor, teren de sport, cabinet de religie sală de sport renovată. Elevii din cadrul școlii beneficiază de cabinet de informatică, laborator de geografie, fizică, chimie, bibliotecă cu aproximativ 8.000 de volume, care stau la dispoziția elevilor. Clădirea a fost reabilitată, în present benefiiciind de: geam termopan, parchet, telefon, internet, grup social în curte.
Școala din Stremţ editează semestrial o revistă care poartă diferite titluri în funcție de perioada în care se editează. Câteva dintre titlurile care au fost purtate de revista școlară din Stremţ sunt: „Lumină din lumină"- revista editată cu ocazia sărbătorilor pascale, în perioada Crăciunului s-a realizat revista școlară a cărei denumire a fost „ Umblăm să colindăm", un număr dedicate special copiilor este revista „Zâmbete de copil", pe lângă aceste titluri au mai existat şi altele representative pentru școală.
În cadrul instituției se regăsește şi o grădiniță cu program normal, preșcolarii înscrişi la această grădiniță sunt în număr de 45 şi sunt împărțiți în două grupe, fiecare grupă fiind supravegheată de o educatoare. efectivul de preșcolari mai sus menționat este aferent anului în curs 2008-2009, pentrul anul școlar anterior în documentele școlare au fost înscrişi 47 de copii.
Cu ajutorul parteneriatelor școlii din Stremţ cu Zaventem - Belgia s-a construit un părculeț special amenajat în cadrul grădiniței din Stremţ, din partea acestora a fost primit un calculator şi o cameră video pentru a se putea filma momentele importante din cadul activității preșcolarilor.
 
Școala cu clasele I-VIII din Geoagiu de Sus clădirea în care se desfășoară activitatea școlară a fost renovată cu ajutorul unor fonduri primite din partea Miniserului şi a Inspectoratului Școlar, între dotările acestei instituții se enumeră şi geam termopan, parchet, grup social, un teren de sport şi altele. Instituția este dotată cu 10 calculatoare destinate elevilor şi alte calculatoare necesare pentru a se putea desfășura în codiții normale activitatea profesorilor.
Beneficiarii directi ai serviciilor educationale prestate de catre aceasta institutie beneficiază de transport cu microbuzul școlar, crescand astfel gradul de accesibilizare pentru cei a caror domiciliu poate ajunge la o distanta depână la 7 km de la acest punct.
Grupul de profesori existent în cadrul acestei școli relizează o revistă școlară lunar.
În cadrul instituției se regăsește şi o grădiniță cu program normal, preșcolarii înscrişi la această grădiniță sunt în număr de 27, fiind supravegheați şi îndrumați de o educatoare. Numărul preșcolarilor înscrişi în anul 2007-2008 a fost de 22, însă pentru anul școlar 2009-2010 se presupune creșterea numărului de preșcolari. Clădirea în care se desfășoară activitatea de pregatire a preșcolarilor necesită îmbunătățire, iar în ceea ce privește grupul social aferent, se află amplasat în exteriorul clădirii. Grădinița din localitatea Geoagiu de Sus a fost recent renovată, grupul social aferent se regăsește în interiorul clădirii.

 

Școala cu clasele I-IV din Geomal „Ștefan Meteș", la fel ca şi școala din Geoagiu de Sus clădirea școlii a fost renovată cu ajutorul unor fonduri primite din partea Miniserului şi a Inspectoratului Școlar. Printre dotările de care beneficiază școala se poate număra şi un calculator, geam termopan, grup social, o sală cu cărți care ține locul unei biblioteci - cărți care pot şi altele.
Datorită faptului că în localitate școala este doar cu clasele I-IV există un microbuz școlar care transportă copii la școala din Stremţ, pentru a-şi continua studiile.
În această localitate, de instituția școlară aparține şi o grădiniță cu program normal, preșcolarii înscrişi la această grădiniță sunt în număr de 11 în anul 2008-2009, anul școlar anterior, adică 2007-2008 a înregistrat un efectiv de 10 preșcolari, sub îndrumarea unei educatoare. Grădinița din localitatea Geomal a fost recent renovată, grupul social aferent se regăsește în interiorul clădirii.

 

Numărul total de profesori care deservesc instituțiile școlare din Stremţ, Geoagiu de Sus şi Geomal este de 34 dintre care 4 persoane sunt educatoare. Din totalul numărului de profesori doar 6 persoane sunt localnice restul de 29 sunt navetiste, însă în ceea ce privește calificarea acestora se poate spune că întreg personalul din cadrul școlilor este calificat.

În anul 2006 erau 222 elevi,în anul 2007 220 elevi, iar în anul 2008 227 elevi. Așa cum se vede, numărul elevilor din cei trei ani luați în calcul este relativ identic, reflectând elevii înscrişi la școlile din întreaga comună Stremţ. Dintre acești elevi o parte reprezintă diferite ansambluri folclorice şi echipe sportive.


Bibliotecă, sport, manifestări culturale

Biblioteca comunală, Stremţ. În cadrul Căminului cultural, funcţioneaza biblioteca comunală. Bibliotecara gestionează un număr de 11.533 volume cărţi.
Un eveniment cultural care merită să fie luat în considerare este apariţia revistei „Muguri, înfloriţi !" editată cu sprijinul Şcolii Generale şi a bibliotecii comunale Stremţ.
Considerând cartea un instrument de comunicare uşor de mânuit pentru elevi şi nu numai, încercarea comitetului redacţional este de a face publice realizările „Cercului literar Mihai Eminescu" cu activităţi desfăşurate lunar, organizate de biblioteca şi Şcoala Generală din Stremţ.
În comună există un muzeu amplasat în centrul comunei în apropierea celorlalte instituții. Muzeul a luat ființă cu ajutorul elevilor sub îndrumarea profesorilor şi a reprezentanților Muzeului Unirii Alba Iulia, împreună cu care au parcurs mai multe etape cum ar fi: aranjarea spțiului (zugravit şi vopsit), colecționarea şi pregătirea materialului, fiind urmată de clasificarea, inventarierea şi aranjarea interiorului.

 

Sportul - este reprezenat în comuna Stremţ printr-un grup de copii cu aptitudini în domeniul şahului şi a unor copii care formează echipe sportive. Au loc întreceri sportive între echipele care reprezintă fiecare școală din cadrul comunei, se mai pot aminti şi competițiile sportive interșcolare, echipa școlii din Stremţ ajungând până la faza județeană.


Înfrăţiri ale comunei Stremţ. Încă din primele luni ale anului 1990 locuitorii comunei Stremţ, a început o strânsă colaborare cu francezii, belgienii şi danezii din oraşele Ferney - Voltaire- FRANȚA, Zaventen - BELGIA şi DANEMARCA

• Ferney - Voltaire (Franţa)
Prima delegaţie din Ferney - Voltaire ( Franţa) a ajuns la Stremţ în 1990,
Dintre cele mai importante activităţi ale delegaţiei franceze putem aminti:
Implicarea în 1996 la crearea unui centru de pompieri voluntari la Stremţ.
Sprijinirea activităţii la dispensarul uman prin aducerea de material didactic, mobilier, echipament sportiv pentru şcoala din Stremţ, truse de igienă personală pentru elevii şcolii. S-a amenajat un cabinet dentar şi s-a sprijit, dotarea şi renovarea Casei de copii Stremţ, prin „l'Association Amicale des Amiciens Marmousets" din Ferney - Voltaire.
S-au adus două maşini de stingere a incendiilor şi echipamentul tehnic aferent, au contribuit la construirea unei remize pentru pompieri, la renovarea Căminului Cultural şi finisarea gardului de piatră.
Un grup de 30 de persoane din Franţa implicate în colaborare sau sponsorizare au vizitat Stremţul şi nordul Moldovei.

• Zaventem - Belgia a oferit sprijn în construirea un părculeț special amenajat în cadrul grădiniței din Stremţ, pentru petrecerea timpului preșcolarilor, pe lângă acesta a fost primit un calculator şi o cameră video. Tot cu ajutorul acestui parteneriat au avut loc realizarea unor excursii în interiorul ţării.

• Danemarca - în ceea ce privește colaborarea cu danezii, aceasta a început aproximativ în anul 1994.
În 1996, Casa de copii din Stremţ a beneficiat de unele beneficii din partea danezilor, urmând primirea altor ajutoare în 1998 (ia ființă amenajărea unui loc de joacă pentru copiii din cadrul casei), renovarea în totalitate a băilor, în 2002, se renovează interiorul clădirii, beneficiind în continuare de: sală de joacă complet renovată, teracotă dublă, geamuri termopan şi mobilier nou.
Beneficiarii colaborării cu danezii nu sunt doar copiiide la casa de copii ci şi Şcoala Generală din satul Geoagiu de Sus, care a primit aparatură şi mobilier şcolar, jucării, porţi de fotbal şi altele.
Grupul de danezi prin colaborare cu Primăria Comunei Stremţ a oferit sprijin material (haine, alimente şi alte bunuri) unor familii care au venit mic şi copii mulţi.

 

Casa de cultură. În anul 1960, a fost dat în folosinţă un local modern, cu o capacitate de 400 de locuri. Din anul 1959, satul a beneficiat de un aparat cinematografic de proiecţie, repartizat de Direcţia Raională Cinematografică şi a rulat săptămânal filme artistice româneşti şi străine.
Prin munca susţinută a cadrelor didactice, devenite instructori de formaţii artistice la nivelul Căminului au existat următoarele formaţii: „Corul căminului cultural", „Taraful de muzică popular", „Formaţia de teatru", „Formaţia de dansuri populare".
La nivelul Căminului Cultural a activat şi „Cercul de mâini îndemânatice" organizat în colaborare cu organizaţia de femei în scopul de a învăţa tinerele fete să confecţioneze piese din costumul popular.
Continuând tradiţia, la ora actuală în cadrul şcolii generale din localitate activează formaţia de dansuri „Muguri de Nucet" care prezintă spectacole la toate serbările şcolare şi cu prilejul evenimentelor importante.

Asociaţia Culturală „Muguri de Nucet" înfiinţată în anul 2000, de câţiva oameni inmosi, are ca scop păstrarea tradiţiei, promovarea valorilor culturale şi crearea unor relaţii de colaborare şi prietenie. Este membră a Organizaţiei Internaţionale de Arte Populare (IOV). Asociaţia continuă activitatea de dansuri populare ale generaţiilor anterioare din localitatea Stremţ, laureate la multe manifestări cultural-artistice începând cu anii 1960. Membrii fondatori ai asociaţiei sunt foşti dansatori, părinţi ai copiilor ce compun actuala formaţie de dansuri. Activităţile din cadrul asociaţiei sunt desfăşurate voluntar şi cuprind învăţarea dansurilor şi a tradiţiilor populare şi prezentarea lor la festivaluri de profil.
Premiul Special la Festivalul Internaţional de Folclor „SOAROM 2000" Sângeorz - Băi, Locul I la Concursul Judeţean de Dansuri Populare ediţiile 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, Locul II la Festivalul „Toamnă Arieşană 2000" Câmpia Turzii, sunt numai câteva distincţii care vorbesc de la sine despre valoarea actului artistic pe care componenţii acestei organizaţii culturale o promovează.