Cadrul geografic

Localitatea Stremţ este situată în zona „Piemontului Trascăului" ce ocupă o poziţie mediană între Munţii Trascăului, la vest şi zona joasă a Culoarului Mureşului la est, pe cursul inferior al râului Stremţ.
Comuna Stremţ ocupă partea centrală a județului Alba având o suprafață de 6.738,71 ha reprezentând aproximativ 1,08% din suprafața județului. Coordonatele geografice ale localităţii sunt 46o15` latitudine nordică şi 23o33` longitudine estică.
 

Comuna Stremţ se învecinează cu:
• la E cu oraşul Teiuş, important nod de cale ferată;
• la N cu localităţile Gârbova de Jos şi Gârboviţa;
• la S-V cu satele Cetea şi Benic aparţinând comunei Galda de Jos;
• la S cu centrul de comună Galda de Jos

 

Din punct de vedere administrativ, comuna Stremţ este formată din:
• Stremţ - reședință de comună
• Geoagiu de Sus,
• Geomal
• Faţa Pietrii.


Structura, textura şi forma aşezărilor comunei sunt adaptate la condiţiile naturale de relief diferite:

Centrul de comună - Stremţ - este un sat adunat de formă poligonală alungită dezvoltată pe luncă şi terasele inferioare ale văii Geoagiului.

Satul Geoagiu de Sus - situat în amonte de centrul de comună, un sat răsfirat alungit pe vale, tendinţă de alungire a vetrei se manifestă cu precădere spre est către Stremţ cu care aproape s-a contopit.
Satul Geomal - este un sat al cărei vatră este îngrămădită în bazinul de obârşie al pârâului Geomal ce colectează apele de aici, textura sa este neregulată.

Satul Faţa Pietrii, situat în extremitatea vestică a teritoriului comunei, în zona montană, este un sat risipit pe versanţii văii Geoagiului şi afluenţilor săi, este situat sub abruptul calcaros al Vârfului Faţa Pietrii.

 

Distanţele ce separă satele componente de reşedinţa comunei sunt urmatoarele:
• Stremţ - Geoagiu de Sus - 5 km, pe D.C. 78, drum modernizat, asfaltat
• Stremţ - Faţa Pietrii 12 km, pe D.C. 78 drum pietruit
• Stremţ - Geomal - 5 km, pe D.C. 75, drum pietruit.

 

Legătura dintre comună şi centrele urbane se realizează pe drumul județean DJ750 C până la DN1.

Comuna Stremţ se afla la cca 4 km distanță de oraşul Teiuş, la 15 km distanță de municipiul Aiud, 22 km distanță de reședința de județul Alba Iulia, la 30 km faţă de municipiul Blaj, 83 km (pe D.N. 1) distanța de municipiul Cluj-Napoca, la 97 km faţă de municipiul Sibiu.
Pe teritoriul comunei nu există reţea de transport feroviar, însă în localitatea Stremţ accesul poate fi facilitat şi de staţia CFR din Teiuş care se află la o distanţă de cca 5 km.