Lista persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social
2021 
Nr. crt.NumePrenumeLocalitate domiciliu (municipiu/oraș/comună) 
1DOBOŞŞTEFAN-LIVIUSTREMŢ(STREMŢ) 
2TOMASTEFANSTREMŢ(STREMŢ) 
3SIRBIOSIVGEOAGIU DE SUS(STREMT) 
4GROZAFLORINSTREMŢ(STREMŢ)