DREPTURILE PERSOANELOR CU DIZABILITATI

Drepturile persoanelor cu handicap sunt reglementate de Legea nr. 448/2006 (actualizata 2018) privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata.
In vederea asigurarii asistentei de recuperare/reabilitare, persoanele cu handicap au dreptul la:
a) dispozitive medicale gratuite in ambulatoriu, conform listei si in conditiile prevazute in Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate si a normelor sale de aplicare;
b) servicii gratuite de cazare si masa si pentru insotitorul copilului cu handicap grav sau accentuat ori al adultului cu handicap grav sau accentuat in unitatile sanitare cu paturi, sanatorii si statiuni balneare, la recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist, asigurate de la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, conform Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate;
c) un bilet gratuit de tratament balnear, in cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare si integrare sociala si a recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist.
In termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentatiei de catre persoana cu handicap sau reprezentantul legal al acesteia, casele de asigurari de sanatate au obligatia sa emita decizia ori aprobarea de plata pentru fiecare dispozitiv medical sau tip de dispozitiv medical acordat persoanelor cu handicap. Contravaloarea pretului de referinta pentru produsele mentionate se suporta integral din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, prin casa de asigurari de sanatate de care apartine asiguratul. Numarul biletelor de tratament balnear gratuit care se acorda adultilor cu handicap se stabileste proportional cu numarul potentialilor beneficiari fata de numarul total al biletelor de tratament balnear gratuit stabilite prin legea anuala a bugetului asigurarilor sociale de stat.
Persoanele cu handicap au acces liber si egal la orice forma de educatie, indiferent de varsta, in conformitate cu tipul, gradul de handicap si nevoile educationale ale acestora. Persoanelor cu handicap li se asigura educatia permanenta si formarea profesionala de-a lungul intregii vieti. Persoana cu handicap sau, dupa caz, familia ori reprezentantul legal constituie principalul factor de decizie in alegerea formei si tipului de scolarizare, precum si a unitatii de invatamant.
Educatia persoanelor cu handicap este parte integranta a sistemului national de educatie, coordonat de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului. Educatia persoanelor cu handicap se realizeaza prin unitati de invatamant special:
integrarea individuala in unitati de invatamant de masa, inclusiv in unitati cu predare in limbile minoritatilor nationale;
grupe sau clase speciale compacte, integrate in unitati prescolare si scolare de masa;
servicii educationale prin cadrele didactice itinerante/de sprijin;
scolarizare la domiciliu pana la absolvirea studiilor liceale, dar nu mai tarziu de implinirea varstei de 26 de ani, prin grija Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului si Sportului;
educatia „la patul de spital”, pe durata spitalizarii;
alternative educationale.
Formele de invatamant enumerate mai sus se pot desfasura si in limbile minoritatilor nationale.
In cadrul procesului de invatamant, indiferent de nivelul acestuia, persoanele cu handicap au dreptul la:
servicii educationale de sprijin;
dotarea cu echipament tehnic adaptat tipului si gradului de handicap si utilizarea acestuia;
adaptarea mobilierului din salile de curs;
manuale scolare si cursuri in format accesibil pentru elevii si studentii cu deficiente de vedere;
utilizarea echipamentelor si softurilor asistive in sustinerea examenelor de orice tip si nivel.
In vederea asigurarii accesului persoanelor cu handicap in unitatile si institutiile de invatamant, autoritatile publice au obligatia sa ia urmatoarele masuri specifice:
sa promoveze si sa garanteze accesul la educatie si formare profesionala al persoanelor cu handicap;
sa asigure scolarizarea la domiciliu a persoanelor cu handicap nedeplasabile pe durata perioadei de scolarizare obligatorie, precum si pregatirea scolara, indiferent de locul in care persoana cu handicap se afla, inclusiv prin cadrele didactice de sprijin/itinerante;
sa asigure accesul la formele de educatie permanenta, adaptandu-le nevoilor educationale ale persoanelor cu handicap;
sa sprijine cooperarea dintre unitatile de invatamant special sau de masa cu familia si comunitatea, in vederea asigurarii unei oferte educationale care raspunde nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap;
sa sprijine pregatirea cadrelor didactice in vederea adaptarii practicilor educationale pentru elevii cu handicap din grupe sau clase de invatamant obisnuit;
sa asigure posibilitatea practicarii unui sport de catre orice persoana cu handicap, precum si pregatirea cadrelor didactice in vederea insusirii de catre acestea a unor notiuni medicale si tehnice specifice;
sa asigure servicii educationale de sprijin pentru persoanele cu handicap si familiile acestora, prin specialisti in domeniul psihopedagogiei speciale;
sa asigure accesul in unitatile si institutiile de invatamant.
In vederea asigurarii accesului persoanelor cu handicap la obtinerea unei locuinte, autoritatile publice au obligatia sa ia masuri pentru introducerea unui criteriu de prioritate pentru inchirierea, la nivelurile inferioare, a locuintelor care apartin domeniului public al statului ori unitatilor administrativ-teritoriale ale acestuia. Persoanele cu handicap grav beneficiaza de urmatoarele drepturi:
acordarea unei camere de locuit, suplimentar fata de normele minimale de locuit prevazute de lege, pe baza contractelor de inchiriere pentru locuintele care apartin domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale ale acestuia;
stabilirea chiriei, in conditiile legii, pe baza contractelor de inchiriere pentru suprafetele locative cu destinatie de locuinte, detinute de stat sau de unitatile administrativ-teritoriale ale acestuia, la tariful minim prevazut de lege.
Persoanele cu handicap grav si accentuat beneficiaza de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul. Beneficiaza de aceste prevederi si urmatoarele persoane:
insotitorii persoanelor cu handicap grav, in prezenta acestora;
insotitorii copiilor cu handicap accentuat, in prezenta acestora;
insotitorii adultilor cu handicap auditiv si mintal accentuat, in prezenta acestora, pe baza anchetei sociale realizate de catre asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primariei in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap;
asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav;
asistentii personali profesionisti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.
Legitimatia pentru transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata este valabila pe intregul teritoriu al tarii, fiind recunoscuta de toate regiile de transport local, si este eliberata de directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, costurile fiind suportate din bugetele judetelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
Persoanele cu handicap grav beneficiaza de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 calatorii dus-intors pe an calendaristic. Beneficiaza de aceste prevederi si urmatoarele persoane:
insotitorii persoanelor cu handicap grav, numai in prezenta acestora;
asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav.
Persoanele cu handicap accentuat beneficiaza de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 6 calatorii dus-intors pe an calendaristic.
Persoanele cu afectiuni renale care necesita hemodializa in alte localitati decat cele de domiciliu beneficiaza de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial si peste numarul de calatorii prevazut, in functie de recomandarea centrului de dializa. Beneficiaza de aceste prevederi si asistentii personali sau insotitorii persoanelor cu handicap care necesita hemodializa. (art. 24)
Persoanele cu handicap beneficiaza de protectie impotriva neglijarii si abuzului, indiferent de locul unde acestea se afla. In cazul in care persoana cu handicap, indiferent de varsta, este in imposibilitate totala sau partiala de a-si administra bunurile personale, aceasta beneficiaza de protectie juridica sub forma curatelei si de asistenta juridica. (art. 25)
Persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat pot beneficia de credit a carui dobanda se suporta din bugetul de stat, prin transferuri de la bugetul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap la bugetele directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in baza unui contract privind angajamentul de plata a dobanzii pentru achizitionarea unui singur autovehicul si pentru adaptarea unei locuinte conform nevoilor individuale de acces, cu conditia platii la scadenta a ratelor creditului, dar si cu conditia ca valoarea creditului sa nu depaseasca 10.000 de euro, iar returnarea creditului sa nu depaseasca 10 ani. In cazul achizitionarii de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depasi 20.000 de euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani. (art. 27)
Persoanele cu handicap, detinatoare de autoturisme adaptate handicapului, precum si persoanele care le au in ingrijire beneficiaza de scutire de la plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri nationale, prevazut in Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania. (art. 28)
Angajarea persoanei cu handicap in munca se realizeaza in urmatoarele forme:
pe piata libera a muncii;
la domiciliu;
in forme protejate. (art. 79)
3. Prestatii sociale acordate persoanelor cu handicap
Din data de 1 ianuarie 2019, nivelul prestatiilor sociale prevazute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se actualizeaza dupa cum urmeaza:
Adulti
Persoanele adulte cu handicap GRAV beneficiaza de:
indemnizatie lunara, indiferent de venituri in cuantum de 350 lei;
buget personal complementar lunar, indiferent de venituri in cuantum de 150 lei ;
indemnizatie de insotitor in cuantum de 1.263 lei sau asistent personal.
Persoanele adulte cu handicap ACCENTUAT beneficiaza de:
indemnizatie lunara, indiferent de venituri in cuantum de 265 lei;
buget personal complementar lunar, indiferent de venituri in cuantum de 110 lei.
Persoanele adulte cu handicap MEDIU beneficiaza de:
buget complementar lunar, indiferent de venituri, in cuantum de 60 lei;
NU POT BENEFICIA de prestatii sociale:
adultii cu handicap ingrijiti si protejati in centre rezidentiale publice, cu exceptia centrului de tip respiro;
adultii cu handicap care sunt retinuti sau condamnati definitiv la o pedeapsa privativa de libertate, pe perioada retinerii ori detentiei;
adultii cu handicap grav sau accentuat care realizeaza venituri, aflati in ingrijirea si protectia asistentului personal profesionist.
Copii
Copilul cu handicap GRAV beneficiaza de:
alocatie de stat in conditiile si in cuantumul prevazut de lege, majorat cu 100%, acordata de Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale (84 lei);
buget personal complementar lunar, indiferent de venituri in cuantum de 300 lei;
indemnizatie de insotitor in cuantum de 1.263 lei sau asistent personal.
Copilul cu handicap ACCENTUAT beneficiaza de:
alocatie de stat in conditiile si in cuantumul prevazut de lege, majorat cu 100%, acordata de Agentia Nationala pentru Prestatii Social (84 lei);
buget personal complementar lunar, indiferent de venituri in cuantum de 175 lei.
Copilul cu handicap MEDIU beneficiaza de:
alocatie de stat in conditiile si in cuantumul prevazut de lege, majorat cu 100%, acordata de Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale (84 lei);
buget personal complementar lunar, indiferent de venituri in cuantum de 60 lei.
Copilul cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiaza si de:
alocatie lunara de hrana, calculata pe baza alocatiei zilnice de hrana stabilite pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice.
NU POT BENEFICIA de alocatie si buget personal complementar copiii cu handicap care se afla in internate aferente unitatilor de invatamant special sau in protectie speciala in servicii rezidentiale.
!!! Conform HG nr. 429/2008 privind nivelul alocatiilor de hrana pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice, incepand cu luna mai 2008 cuantumurile alocatiilor de hrana pentru bolnavii HIV/SIDA sunt de 13 lei/zi pentru adulti si 11 lei/zi pentru copii.
Astfel, pe luna, cuantumul indemnizatiei lunare de hrana poate fi:


Pentru adulti
Pentru copii
13 lei X 28 zile = 364 lei
13 lei X 30 zile = 390 lei
13 lei X 31 zile = 403 lei
11 lei X 28 zile = 308 lei
11 lei X 30 zile = 330 lei
11 lei X 31 zile = 341 lei

UPDATE: Din data de 1 ianuarie 2019, in conformitate cu OUG nr. 60/2017, valorea prestatiilor sociale este de:
500 lei (350 lei indemnizatia lunara si 150 lei bugetul personal complementar), pentru persoanele adulte cu handicap grav;
375 lei (265 lei indemnizatia lunara si 110 lei bugetul personal complementar), pentru persoanele adulte cu handicap accentuat;
60 lei (bugetul personal complementar), pentru persoanele adulte cu handicap mediu.
300 lei (bugetul personal complementar) pentru parintele sau persoana desemnata pentru protectia si ingrijirea copilului cu handicap grav;
175 lei (bugetul personal complementar) pentru parintele sau persoana desemnata pentru protectia si ingrijirea copilului cu handicap accentuat;
60 lei (bugetul personal complementar) pentru parintele sau persoana desemnata pentru protectia si ingrijirea copilului cu handicap mediu.
Mai multe detalii, AICI
Stimulent pentru Integrarea Sociala a Persoanelor Adulte cu Handicap
Incepand cu data de 13 Noiembrie 2017, la sediile Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti se depun cererile privind acordarea stimulentului pentru integrarea sociala a persoanelor adulte cu handicap, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 330/30.08.2017.
Beneficiarii acestui ajutor financiar de 500 de lei lunar sunt adultii cu handicap, incadrati in oricare dintre cele 4 grade de handicap, cu domiciliul sau resedinta pe raza administrativ-teritoriala a municipiului Bucuresti, si certificatul de incadrare in grad de handicap este emis de catre una din Comisiile de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap de la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti.
Beneficiul de asistenta sociala are caracter lunar, se acorda incepand cu luna urmatoare depunerii cererii si inceteaza cu luna urmatoare celei in care persoana cu handicap nu mai indeplineste conditiile care au dus la stabilirea dreptului.
Documentele doveditoare, respectiv certificatul de incadrare in grad de handicap, cartea de identitate sau buletinul de identitate, extras de cont pentru persoanele adulte cu handicap/titularul cererii, actul de identitate al reprezentantului legal/tutore vor fi centralizate la nivelul Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului de la nivelul sectorului unde beneficiarul figureaza cu domiciliu stabil/resedinta.
Detalii pot fi obtinute, AICI
4. Salariile asistentilor personali si indemnizatia de handicap
Data de 1 ianuarie 2019 aduce o majorare a salariului minim brut la 2.080 de lei, iar salariul net primit de angajat este de 1.263 lei.
Prin HG 937/2018, salariul minim brut a fost majorat de la 1.900 lei la 2.080 lei, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 12,43 lei/ora.
Incepand cu 1 ianuarie, pentru functiile cu studii superioare salariul minim brut este de 2.350 lei. La un salariu minim de 2.350 de lei brut, salariul net primit de angajat este de 1.413 lei. Pentru a beneficia de acest salariu, este necesar ca persoanele respective sa aiba macar 1 an vechime in domeniul respectivelor studii.
In perioada 2019-2022, se va acorda anual o crestere a salariilor de baza, fiecare crestere reprezentand 1/4 din diferenta dintre salariul de baza prevazut de lege pentru anul 2022, care contine si majorarea acestuia si cel din luna decembrie 2018. Incepand cu anul 2019, celelalte drepturi salariale prevazute de Legea-cadru (sporuri, indemnizatii, etc.) vor fi determinate prin aplicarea procentelor prevazute in continutul legii si in anexe asupra salariului de baza, rezultand cuantumul acestora care va fi acordat anual. Cresterea respectiva si data de aplicare se stabilesc prin legea anuala a bugetului de stat cu respectarea prevederilor art. 6 lit. h).
Pe langa cresterea salariilor de baza acordate in conditiile sus-mentionate, pot fi acordate indemnizatiile de vacanta prevazute la art. 26 din lege (in situatia in care voucherele de vacanta nu sunt mentinute), precum si indemnizatiile de hrana prevazute la art. 18 din acelasi act normativ.
lndemnizatia de hrana in anul 2019 se va acorda incepand cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2019 si va fi de 347 lei (4.160 lei/12 luni).
In functie de categoria de salariati, pot deveni incidente si dispozitiile art. 22 din Legea 153/2017 si ale HG 751/2018 care stabilesc ca pentru activitatea desfasurata de nevazatorii cu handicap grav si accentuat, in cadrul programului normal de lucru, se acorda un spor de 15% din salariul de baza/solda de functie/salariul de functie/indemnizatia de incadrare.
 LEGE-CADRU nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri bugetare 
In 2019, salariile de baza se stabilesc potrivit art. 34 alin. (1) din OUG nr. 114/2018 si anume, la salariul de baza avut in luna decembrie 2018 se adauga 1/4 din diferenta dintre salariul de baza prevazut de lege pentru anul 2022 si cel din luna decembrie 2018. Clarificari, AICI
Pana in anul 2020, asistentul personal cu gradatia 0, va avea 2.535 lei salariul brut si va beneficia de un coeficient de 1,01 la salariul de baza, conform Anexei nr. II, Capitolul I, alin. 3.2. pct. 45 din Legea nr. 153/2017.
Incepand cu anul 2023, salariile de baza si indemnizatiile de incadrare se stabilesc prin inmultirea coeficientului prevazut cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata in vigoare.
Legea nr. 250 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea OUG nr. 20/2016 pentru modificarea si completarea OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, coroborata cu OUG nr. 2/2017, prevad urmatoarele:
„Finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, acordate in baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se asigura integral de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, in baza numarului de beneficiari comunicat de unitatile administrativ-teritoriale.” – OUG 2/2017
!!! Avand in vedere ca Legea nr. 250/2016 se refera la salariul asistentilor personali si nu la indemnizatia de handicap, aceasta schimbare va afecta DOAR persoanele cu handicap grav, astfel:
Persoanele cu handicap gradul I, care au optat pentru un asistent personal, vor incasa in continuare prestatia sociala alcatuita din indemnizatia de handicap in valoare de 350 lei si bugetul complementar de 150 lei, iar asistentul personal va primi minim 1.263 lei salariu net, in functie de gradatia in care se incadreaza raportata la transele de vechime in munca – Legea 284/2010, art. 11, alin. (3).
Salariile de baza si gradatiile
GRADATIILE asistentului personal in anul 2019 ANGAJAT cu contract de munca prin Primarie sau DGASPC, in raport cu vechimea acestuia, structurate in clase de salarizare:
Gradatia 0 – de la 0 la 3 ani – 2.080 lei brut si 1.263 lei net;
Gradatia 1 – de la 3 la 5 ani – 2.139 lei brut si 1.296 lei net;
Gradatia 2 – de la 5 la 10 ani – 2.246 lei brut si 1.355 lei net;
Gradatia 3 – de la 10 la 15 ani – 2.359 lei brut si 1.417 lei net;
Gradatia 4 – de la 15 la 20 de ani – 2.419 lei brut si 1.451 lei net;
Gradatia 5 – peste 20 de ani – 2.479 lei brut si 1.484 lei net.
In conformitate cu Legea nr. 153/2017, transele de vechime in munca in functie de care se acorda cele 5 gradatii, precum si cotele procentuale corespunzatoare acestora, calculate la salariul de baza avut la data indeplinirii conditiilor de trecere in gradatie si incluse in acesta, sunt urmatoarele:
a) gradatia 1 – de la 3 ani la 5 ani – se determina prin majorarea salariului de baza prevazut in anexele la prezenta lege cu cota procentuala de 7,5%, rezultand noul salariu de baza;
b) gradatia 2 – de la 5 ani la 10 ani – se determina prin majorarea salariului de baza avut cu cota procentuala de 5%, rezultand noul salariu de baza;
c) gradatia 3 – de la 10 ani la 15 ani – se determina prin majorarea salariului de baza avut cu cota procentuala de 5%, rezultand noul salariu de baza;
d) gradatia 4 – de la 15 ani la 20 de ani – se determina prin majorarea salariului de baza avut cu cota procentuala de 2,5%, rezultand noul salariu de baza;
e) gradatia 5 – peste 20 de ani – se determina prin majorarea salariului de baza avut cu cota procentuala de 2,5%, rezultand noul salariu de baza.
Nota: Gradatia obtinuta se acorda cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-au implinit conditiile de acordare.
Din data de 1 ianuarie 2019, asistentul personal al persoanei cu handicap grav beneficiaza de:
INDEMNIZATIE DE VACANTA in valoare de 1.450 lei -„Institutiile si autoritatile publice (…) indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, acorda, anual, in perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2020, vouchere de vacanta in cuantum de 1.450 lei pentru un salariat” (OUG nr. 114/2018 care completeaza Lege nr. 153/2017, Art. 26 alin. 4, 5). 
INDEMNIZATIE DE HRANA in valoare de 347 lei (OUG nr. 114/2018 care completeaza Legea nr. 153/2017, Art. 18 alin. 1)
Adultul cu handicap vizual grav primeste pentru plata insotitorului o indemnizatie echivalenta cu salariul net al asistentului personal gradatia 0, stabilite potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice (1.274 lei).
Copiii cu handicap, inclusiv copiii cu handicap de tip HIV/SIDA, beneficiaza de alocatie de stat in conditiile si in cuantumul prevazut de lege, majorat cu 100%.