COMUNICAT DE PRESĂ

Anunţ începere proiect „MODERNIZARE ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ „VASILE BOLOGA „ ÎN SATUL GEOAGIU DE SUS, COMUNA STREMŢ, JUDEŢUL ALBA”

Proiectul  „MODERNIZARE ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ „VASILE BOLOGA „ ÎN SATUL GEOAGIU DE SUS, COMUNA STREMŢ, JUDEŢUL ALBA”, cod MySMIS 121001, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este implementat de către Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Stremţ și are o valoare totală de 878.982,05.

 Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 01.01.2018- 15.07.2021. 

Obiectivele proiectului sunt modernizarea şi dotarea corespunzătoare a infrastructurii educationale pentru învatamantul general obligatoriu respectiv Scoala Gimnazială cu clasele I-VIII „ Vasile Bologa” din Geoagiu de Sus, pentru menţinerea şi creşterea numărului de elevi din mediul rural participanti la programul educaţional.

     Date de contact beneficiar: 

           str. Principală, nr.99, cod poştal 517745, sat Stremţ, comuna Stremţ, judetul Alba, tel. 0258/848101,fax 0258/848302 mail primaria_stremt@yahoo.com

www.regio-adrcentru.ro

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.