ANUNT PUBLICITAR privind achizitionarea de lucrari pentru obiectivul : MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA STREMT Jud. ALBA

cu respectarea Legii 98/2016, prin achizitie directa.In temeiul Legii 98/2016: (5) Autoritatea contractanta are dreptul de a achizitfona direct produse sau servicii in cazul in care valoarea estimata a achizipei, f£ra TVA, este mai mica de 270.120 lei, respectiv lucrari, in cazul in care valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, Citește mai mult…

ANUNT DE LICITATIE

COMUNA STREMT, Sat Stremt, Comuna Stremt nr. 136, jud. Alba, cod postal 517745 Telefon 0258848101, Fax 0258848302, Email primaria_stremt@yahoo.com, organizeaza: -licitatie publica in vederea atribuirii contractului de concesiune al imobilului inscris in cartea funciara nr.75347 Stremt, Constructii in suprafata totala de 952 mp si teren intravilan in suprafata de 11.869 Citește mai mult…