INFO DONARE SANGE

                                    CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINĂ ALBA                                                                    ALBA IULIA, B-dul Revoluţiei, nr. 23-25, Jud . Alba,                                                                         Telefon:0258834050                                       Program :Luni-Vineri 7.30-12.00                                       SANGELE INSEAMNA VIATA  I.DE CE SA DONAM SANGE? Zilnic ,mii de bolnavi internati in spitalele din Romania au nevoie Citește mai mult…

DISPOZITIA NR. 72/17.03.2022 + anexa

Anexa la dispozitia nr. 72/2022 PROIECT AL ORDINEI DE Zl Project de hotarare privind acrodarea unui sprinin financiar pentru cultele reliqioase Initiator-primar-Popa Traian Stefan, Raportul compartimentului de specialitate Tntocmit de d-na Stancescu loana-Laura, Avizele comisiei de specialitate nr.1 ,2 ,3 Project de hotarare privind retragere drept de folosinta teren Leqea Citește mai mult…

ANUNȚ – Recensământul populației și al locuințelor

            În perioada 14 martie-17 iulie 2022 pe teritoriul României se va desfășura Recensământul populației și al locuințelor, desfășurat în două etape             -În perioada 14 martie-15 mai 2021 va avea loc autorecenzarea, acțiune ce se poate efectua cu sprijinul recenzorului desemnat în acest sens, în sala mică de ședințe Citește mai mult…

Statutul comunei Stremț Județul Alba

Statutul comunei Stremț Județul Alba Capitolul I Prezentarea generală a unității administrativ-teritoriale Articolul 1(1) Comuna Stremț este a)persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu ;b) subiect juridic de drept fiscal; c) titulară a drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparțin domeniului public și privat Citește mai mult…

hcl 89 decont transport cadre didactice

HOTARAREA NR.89/28.10.2021 Privind a aprobarea decontarii cheltuieliior de transport a personalului didactic care isi desfasoara activitatea la scolile de pe raza Comunei Stremt, pentru perioada 01.09-30.09.2021 Consiliul Local al comunei Stremt, Tntrunit in sedinta ordinara la data de 28.10.2021 Luand in dezbatere proiectul de hotarare nr.5154/19.10.2021 privind aprobarea decontarii cheltuieliior Citește mai mult…

HOTARAREA NR 87/28.10.2021 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2021

HOTARAREA NR 87/28.10.2021 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2021 Consiliul Local at comunei Stremt, Tntrunit Tn §edinta ordinara din data de 28.10.2021 Avand Tn vedere propunerea Primarului comunei Stremt , in calitate de initiator al proiectului de hotarare nr.5153/19.10.2021 si referatul de aprobare inregistrat sub nr.5159/19.10.2021 -raportul nr.5157/19.10.2021 Tntocmit Citește mai mult…

hcl 85 aprobare proiect eficienta energetica

HOTARAREA Nr. 85/30.09.2021 privind aprobarea proiectului „Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice la Caminul Cultural Stremt, loc. Stremt, jud. Alba Comuna Stremt, jud. Alba” si participarea la Programul privind cre§terea eficienjei energetice §i gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice,Consiliul local al Comunei Stremt,Tntrunit Tn Citește mai mult…