Anexa 1 la HCL procedura esalonare si anexe nr. 1-8 1

PROCEDURAprivind esalonarea la plata impozitelor, taxelor si a altor obligatii la bugetul local si esalonari la plata majorarilor de intarziere de orice fel, cu exceptia majorarilor de intarziere datorate pe perioada de esalonareIn temeiul art.184 si art.185 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, Citește mai mult…

HCL procedura esalonare 1

ROMANIA JUDEJULALBA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STREMT StremJ, str. Principals, nr 99, cod 517745, jud Alba, Tel 0258/848101, Fax 0258/848302 e-mail: primaria stremt@yahoo.comPROIECT DE HOTARARE.NR.3880/10.08.2023 Privind aprobarea procedurii de acordare a esalonarii la plata pentru obligatiile de plata restante la bugetul local al Comunei Stremt, Judetul Alba Consiliul local al Citește mai mult…

Anunt atribuire concesiune

COMUNA STREMT, cu sediul in localitatea Stremt, str.Principala. nr.99, judetul Alba, avand codul fiscal 4562184, telefon 0258848101, primaria stremtffiyahoo.com. persoana de contact Stan lonela Ecaterina-0745619144. Licitatie publica deschisa. 18.05.2023 Detalii: Concesiune imobil teren si constructii intravilan, domeniul privat al Comunei Stremt, situate administrative in localitatea Stremt, nr.530, judetul Alba, Tnscris Citește mai mult…