HCL nr 14 -2021 decont transport cadre didactice

HOTARAREA NR.14/25.02.2021 Privind a aprobarea decontarii cheltuielilor de transport a personalului didacticcare isi desfasoara activitatea la scolile de pe raza Comunei Stremt,pentru perioada 01.01-31.01.2021 Consiliul Local al comunei Stremt, Tntrunit in sedinta ordinara la data de 25.02.2021 Luand in dezbatere proiectul de hotarare nr.682/12.02.2021 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport Citește mai mult…

HCL nr 15-2021 aprobare inventar

HOTARAREA NR. 15/25.02.2021 Privind aprobarea inventarului anual si patrimoniului public si privat al Primariei comunei Stremtadministrate de Consiliul local Stremt pentru anul 2020 Consiliul Local al comunei Stremt , judejul Alba intrunit in sedinta ordinara la data de 25.02.2021; Avand Tn vedere proiectul de hotarare nr.680/12.02.2021 comisiei de inventariere anuala Citește mai mult…

HCL nr 16 -2021 aprobare casare

HOTARAREA NR.16/25.02.2021 Privind aprobarea propunerii de casare a unor obiecte de inventar si scoaterea din functiune a unor mijloace fixe Consiliul Local al comunei Stremt , judejul Alba intrunit in sedinta ordinara la data de 25.02.2021; Avand in vedere proiectul de hotarare nr.681/12.02.2021 Tnsotit de raportul nr.684/12.02.2021 al compartimentului contabilitate Citește mai mult…

Anunt 1114/08.03.2021

Comisia de concurs constitute prin Dispozitia primarului comunei Strent nr.21/2021, Intrunita in data de 08.03.2021, in vederea selectarii dosarelor pentru participarea la concursul ce va avea loc in data de 12.03.2021, pentru ocuparea functiei publice de execute temporar vacante de consilier , clasa I, gradul profesional asistent, la Compartimentul Urbanism, Citește mai mult…

Anunt privind Comisia de concurs constituita prin Dispozitia primarului comunei Stremt nr. 12

Comisia de concurs constituita prin Dispozitia primarului comunei Stremt nr. 12 din data de 03.02.2021, intrunita in data de 23.02.2021, in vederea selectarii dosarelor pentru participarea la concursul ce va avea loc in data de 25.02.2021, pentru ocuparea funcjiei de muncitor, calificat I masinist terasamente, in cadrul serviciului public local Citește mai mult…

Anunt privint emiterea somatiei si titlului executoriu privind Takacs Albert Csaba

Anunt privind emiterea somatiei si titlului executoriu privind Takacs Albert Csaba Privind emiterea somatiei §i titlului executoriu privind pe Takacs Albert Csaba cu domiciliu in mun.Hunedoara, jud.Hunedoara. In conformitate cu prevederile art.46 si 47 din Legea nr.207/2015 Codul de procedure fiscala, se aduce la cunostinta ca pentru debitorul Takacs Albert Citește mai mult…