Situaţia Certificatelor de urbanism emise de către Primăria Stremţ în anul 2024

Certificat de Urbanism Nr/data Nume solicitant/ Adresă solicitant Lucrări autorizate Adresă lucrări autorizate Valabilitatea Certificatului de Urbanism 1/03.01.2024 MORAR IULIAN și MORAR ANDREEA IOANA/ Teiuș Desființare clădire existentă și construire locuință familială Comuna Stremţ , sat Stremţ 12 luni 2/30.01.2024 Citește mai mult…

ANUNT PUBLICITAR privind achizitionarea de lucrari pentru obiectivul : MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA STREMT Jud. ALBA

cu respectarea Legii 98/2016, prin achizitie directa.In temeiul Legii 98/2016: (5) Autoritatea contractanta are dreptul de a achizitfona direct produse sau servicii in cazul in care valoarea estimata a achizipei, f£ra TVA, este mai mica de 270.120 lei, respectiv lucrari, Citește mai mult…