Consultare asupra propunerilor preliminare cu privire la PUG si RLU Stremt 2016

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE CU PRIVIRE LA PUG AL COMUNEI STREMT SI RLU AFERENT
 
Initiator : CONSILIUL LOCAL STREMT
Elaborator : SC TOTAL BUSINESS LAND SRL 
 
Publicul este invitat sa participe :
- la etapa de informare si consultare a publicului prin punerea la dispozitie pentru consultare a documentatiei privind propunerile preliminare pentru Planul Urbanistic General al comunei Stremt si Regulamentul Local aferent, in vederea transmiterii de observatii ;
- la dezbaterea publica cu privire la propunerile preliminare ale Planului Urbanistic General al comunei Stremt si Regulamentului Local aferent, care va avea loc la sediul Consiliului Local Stremt, la data de 19.09.2016 , ora 10.00.
Raspunsul la observatiile transmise, impreuna cu sugestiile publicului asupra propunerilor preliminare, vor fi publicate pe pagina de internet a Primariei Stremt, in termen de maxim 15 zile calendaristice de la data dezbaterii publice, precum si prin afisare la avizierul Primariei Stremt.
Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este Cetean Oliviu Tiberiu, avand functia de Inspector-Departament agricol, adresa :str. Principala, nr. 99, Stremt, judet Alba, intre orele 9-16, telefon 0758084560, email primaria_stremt@yahoo.com.