Dispozitia - spatiile de afisaj electoral

ANUNT DEZBATERE PUBLICA INDEXARE IMPOZITE SI TAXE

ANUNT CONSULTARE PUBLICA BUGET

Lista cuprinzând documentele de interes public produse şi / sau gestionate, potrivit Legii nr.544/2001, care constituie informaţii de interes public

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI STREMT – JUDETUL ALBA

Rezultatele finale obtinute de candidati la concursul organizat in data de 20.02.2019

Anunt privind participarea concurs din 20.02.2019 pentru ocuparea functiei publice de consilier

ANUNT Privind organizarea concursului pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier, clasa l, gradul profesional asistent

PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020(POCU)

ANUNT PUG

ANUNT

ANUNT SELECTIE

ANUNT1

Anunt privind organizarea licitatiei intermediare

Anunt privind decizia de emitere a avizului de mediu

aviz de mediu Pug Stremt

ANUNT CONCURS -Scoala STREMT

Anunt public - sept 2017