ANUNȚ PRIVIND ACORDAREA TICHETELOR SOCIALE PE SUPORT ELECTRONIC PENTRU SPRIJIN EDUCAȚIONAL

Program destinat copiilor preșcolari și elevi din învățământul de stat primar și gimnazial proveniți din familii defavorizate de acordare a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD), în baza O.U.G. 133/07.08.2020. 

Beneficiarii programului: conform actului norrnativ, de acest sprijin financiar beneficiază copiii cei mai defavorizați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial. Valoarea nominală a unui tichet social este de 500 lei/an școlar.

Condiții de eligibilitate

– venitul net lunar pe membru de familie realizat în luna iulie 2022 să fie de până la 1.275 lei, în cazul copiilor din învățământul de stat primar și gimnazial; 

Venitul lunar pe membru de familie de până la de doua ori nivelul venitului garantat pentru o persoana singura (legea 248/2015) , in cazul preșcolarilor

Documente necesare pentru depunerea dosarului:                   

– cerere tip care va fi ridicată de la secretariat/ diriginte;

– copie act de identitate solicitant; 

– copie act de identitate al soţului/soţiei (după caz); 

– copie certificat de naştere copil/copii;

– copie certificat de căsătorie părinţi (după caz); 

– copie certificat de deces părinte (unde este cazul);

– dovada înscrierii la grădiniţă/şcoală; 

– copie document din care rezultă calitatea de reprezentant legal al persoanei reprezentate;

– acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de organele  fiscale sau de alte autorităţi competente (registrul agricol), mandate poştale de plată, extrase de cont, decizii  ori dispoziţii de stabilire a drepturilor (după caz); 

– hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pentru o perioada mai  mare de 30 de zile şi execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor şi, după  caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei (după caz); 

– alte documente (după caz) 

Dosarele pentru elevii claselor CP- VIII se depun la secretariatul unității de învățământul până la data de 9 septembrie 2022, ora 10.

 Dosarele  pentru preșcolari se depun la primărie până la data de 9 septembrie 2022, ora 10.

 Nu se vor înregistra dosare incomplete

Director,

Prof Bârlog Elena Marcela.