COMUNA STREMT, Sat Stremt, Comuna Stremt nr. 136, jud. Alba, cod postal 517745 Telefon 0258848101, Fax 0258848302, Email primaria_stremt@yahoo.com, organizeaza: -licitatie publica in vederea atribuirii contractului de concesiune al imobilului inscris in cartea funciara nr.75347 Stremt, Constructii in suprafata totala de 952 mp si teren intravilan in suprafata de 11.869 mp, situat in Stremt, str.Principala, nr.530, jud. Alba, ce apartine domeniului privat al comunei Stremt, in vederea valorificarii terenului si a constructiilor, repectiv, reabilitarea construcjiilor existente si construirea de cladiri cu destinatia de spatii

industriale si sau activitajii turistice sau comerciale.

Ofertele se depun intr-un exemplar pana la data de 23.06.2023, ora 16.00 si se vor deschide in sedinta publica din data de 26.06.2023, orele 10.00, in sala de sedinje, la sediul institutiei.

Relatii, detalii, clarificari cat si documentatia de atribuire se pot obtine pana la data de 19.06.2023, ora 16.00, de la Compartimentul Achizitii Publice, din cadrul Primariei comunei Stremt, telefon 0258/848101 – licitatie publica in vederea atribuirii contractului de concesiune al Constructii in suprafata totala de 952 mp si teren intravilan in suprafata de 11.869 mp, situat in Stremt, str.Principala, nr.530, jud. Alba, ce apartine domeniului privat al comunei Stremt.

Instanta competenta in solutionarea eventualelor litigii: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Alba , Alba Julia, Piata Iuliu Maniu 24, 510111, judetul Alba, 0258813510 / 0258813511 Fax 0258811184. e-mail tribunalul.alba@just.ro.

Costul documentatiei de atribuire este de 500 lei si se va achita la casieria din cadrul Primariei comunei Stremt.

Ofertele se depun la sediul institutiei, biroul de Achizitii Publice.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *