1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax §i/sau adresa de e-mail, persoana de contact:

COMUNA STREMT, cu sediul in localitatea Stremt, str.Principala. nr.99, judetul Alba, avand codul fiscal 4562184, telefon 0258848101, primaria stremtffiyahoo.com. persoana de contact Stan lonela Ecaterina-0745619144.

 1. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri / Informatii cu privire la repetarea procedurii de licitatie daca e cazul:

Licitatie publica deschisa.

 1. Data publicarii anun^ului de licitafie/anunfului negocierii directe in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a Vl-a:

18.05.2023

Detalii:

Concesiune imobil teren si constructii intravilan, domeniul privat al Comunei Stremt, situate administrative in localitatea Stremt, nr.530, judetul Alba, Tnscris in cartea funciara nr.75347 Stremt.

 1. Criteriile utilizate pentru determinarea ofertei ca§tigatoare:

Pretul cel mai mare oferit.

 1. Numarul ofertelor primite §i al celor declarate valabile:

2 (doua) oferte primite, ambele declarate valabile.

 1. Denumirea/numele §i sediul/adresa ofertantului a carui oferta a fost declarata ca§tigatoare: S.C. NAUTICA LA STEAGURI S.R.L, cu sediul in Alba lulia, str.Mircea Eliade, nr.31, judetul Alba.
 2. Durata contractului:
  49 de ani
 1. Nivelul redeventei:

9,32 lei/mp/an – 13.031,01 lei/an

 1. Denumirea, adresa, numarul de telefon, fax §i/sau adresa de e-mail ale instan$ei competente in solujionarea litigiilor aparute §i termenele pentru sesizarea instan^ei:

Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Alba, Alba lulia, Piata luliu Maniunr.24, cod 510111, judetul Alba, 0258813510/0258813511, email tribunalul.alba@just.ro

 1. Data informarii ofertantilor despre decizia de stabilire a ofertei ca§tigatoare:

26.06.2023

Proces verbal sedinta licitatie nr.3224/26.06.2023 Proces verbal de atribuire nr.3225/26.06.2023

 1. Data transmiterii anuntului de atribuire catre institu^iile abilitate, in vederea publicarii:

28.06.2023
Aprobat,

Primar
Popa Traian Stefan


2 comentarii

Escorte · 30 august 2023 la 7:39

Aceasta informatie publicata va ajuta foarte mult persoanele interesate sa stie ce trebuie sa faca si sa puna la dispozitia tuturor informatiile necesare in procedurile de atribuire a contractului. Multumesc pentru aceste detalii utile!

Joseph Barajas · 13 septembrie 2023 la 17:41

Hi, I do think this is an excellent blog. I stumbledupon it
😉 I am going to come back once again since I bookmarked it.
Money and freedom is the best way to change,
may you be rich and continue to guide other people.

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *