Comisia de concurs constitute prin Dispozitia primarului comunei Strent nr.21/2021, Intrunita in data de 08.03.2021, in vederea selectarii dosarelor pentru participarea la concursul ce va avea loc in data de 12.03.2021, pentru ocuparea functiei publice de execute temporar vacante de consilier , clasa I, gradul profesional asistent, la Compartimentul Urbanism, Administrarea Domeniului Public si Privat, a constatat urmetoarele:

– pentru participarea la concurs a depus dosar 1 candidat respectiv 1.d-ra Popa Crina luliana . care Tndeplineste condipe de studii stabilite;

-dosarul depus de candidate confine toate actele necesare.

Urmare acestui fapt, Comisia de concurs I- a declarat-o « admise » pe candidata Popa Crina luliana pentru a participa la concursul ce va avea loc Tn data de 12.03.2021